AVT – Association of Visionary Thinkers

AVT Business School vil gøre en forskel for ledere. Vi vil være med til at skabe de dygtigste ledere med gode ledelsesevner, der formår at lave langsigtede strategier,  til gavn for medarbejderne og virksomheden.

associationofvisionarythinkers

AVTs Vision

Forkortelsen AVT står netop for Association of Visionary Thinkers. Det er et navn der forpligter. Vi skal blive ved med at tænke visionært om ledelse, og hvad et MBA-program skal rumme.

Vores vision er at være en business school, der giver eleverne den nyeste og bedste viden. Vi vil ligeledes støtte dansk erhvervsliv til at blive bedre gennem en større talentmasse. Vi vil sikre fremtiden for dem, der tager en MBA hos os. Det de lærer skal nemlig blive ved med at være brugbart resten af deres karriere.

Det opnår vi ved at gøre fagene nutidige og hive nogle af de dygtigste professorer ind, der har den nyeste viden om, hvordan man bliver en god leder, hvordan en strategi skal skrues sammen og hvordan man sikrer virksomhedens fremtid.

Den fantastiske leder tænker visionært

De ledere, der har en MBA fra AVT, skal tænke og lede visionært. For en af de ting, der virkelig adskiller den jævne leder fra den fantastiske leder er nemlig, hvilken ledelsesstil de bruger. Det er netop den visionære ledelsesstil, der kan skabe en succesfuld virksomhed.

Forbes skriver, at den visionære leder er en dygtig og kompetent leder, der forbedrer sig selv og sit team igennem klare visioner. Det er simpelthen grundlaget for god innovation, som kan løse fremtidens problemstillinger.

En vision for virksomheden kræver, at man klart kan se, hvor man ønsker at være i fremtiden. Men endnu mere essentielt er det, at man klart får beskrevet de nødvendige skridt organisationen skal tage for at komme derhen. Det kræver således strategisk tæft, innovation og disciplin. Alle tre færdigheder som er fokus i AVTs MBA-program. Mest af alt kræver det nemlig den nødvendige viden for at opnå de langsigtede mål.

Skab et visionært team

Den visionære leder forstår, hvor vigtigt teamet er. Det kræver nemlig, at hele teamet er bag projektet for at en vision kan realiseres. Man skal derfor som leder være samarbejdsvillig og inspirere medarbejderne til at udleve deres potentiale og give dem plads til at være kreative og innovative.

Som en visionær leder, motiverer du dine medarbejdere. Du skaber en vision for dine medarbejderes arbejde og performance. Det vil betyde, at de præsterer bedre i deres stilling, fordi de har en klar vision at arbejde hen mod.  At du er en visionær leder, betyder dermed at hele organisationen får en mere visionær tilgang.

Man skal kunne tilpasse sig en hurtig foranderlig verden

Som Thomas L. Friedman beskriver i sin bog ”Thank You for Being Late” er verden i hastig forandring. Det skyldes, at globaliseringen, den teknologiske udvikling og klimaforandringerne accelerer på samme tid og ændrer som følge vilkårene i erhvervslivet. For ledere betyder det, at landskabet, man skal navigere rundt i, bliver ved med at ændre sig. Det handler dermed om at være fremadsynet.

Den visionære leder påskynder forandringer i stedet for at se dem som en barriere.

Samtidig med at man holder visionen foran sig som sin rettesnor, skal man være åbensindet og fleksibel overfor, hvordan man når slutmålet. Ny information, flere perspektiver, kreative løsninger er alle sammen ting, der ændrer den fastlagte plan. De kan i stedet føre til nye uudforskede veje.

Bliver den visionære leder sat tilbage, ses det ikke som tegn på en fejlslåen plan, men derimod som et stop på vejen mod realiseringen af visionen. Usikre beslutninger og kalkulerede risici ses dermed som nødvendige, og de tages med et køligt overblik. Har man visionen foran sig, bliver det nemmere at klare usikkerheden, end det er for ledere, der ihærdigt prøver at opretholde status quo.

Vi håber at kunne inspirere nysgerrige og læringsparate ledere til at blive en del af vores association of visionary thinkers. Til gavn for AVT Business School, lederne og det danske erhvervsliv.

 

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
You may also like

Hvem er Pablo Martin de Holan – MBA-underviser

Pablo Martin de Holan er Dekan på MBSC og tidligere Professor på INCAE Business School. Han er gæsteprofessor på IE Business School, MIT i Zaragoza, EMLyon og AVT Business School. Han har en PhD i Strategic management fra McGill University, Canada. Han er desuden redaktør på Journal of Management Inquiry og har vundet en række priser. Blandt andet […]

Read more

MBA – hvad er akkreditering?

Akkreditering har fundet ind i de danske stuer, men hvad det egentlig og hvad betyder det for en uddannelse at være akkrediteret. Der findes flere typer af akkrediteringer – både nationale og internationale. Akkrediteringer gives både for enkelte uddannelser samt institutioner og den danske akkrediteringsinstitution ACE (Denmark) beskriver akkreditering således: “Som metode er akkreditering ensbetydende […]

Read more