AVT Business School skaber den visionære leder

Når man tager en MBA på AVT Business School, bliver man klædt på til fremtidens erhvervsliv. Visionen for AVT er at skabe en uddannelse, der udvikler sig sideløbende med, at der kommer nye udfordringer for ledere. Derfor har de studerende nytænkende fag på skemaet, der undervises af nogle af de dygtigste professorer verden over.

Kompetencer der skiller dig ud fra andre MBA’ere

Ser man på den generelle MBA-uddannelse, kan man se at der er en kløft mellem hvad der undervises i, og hvilke kompetencer erhvervslivet faktisk efterspørger. De efterspørger MBA’ere, der blandt andet har forståelse for digital marketing og kan håndtere big data. Det er denne kløft AVT Business School vil prøve at lukke.

Vi har på AVT Business School skabt et Advisory Board bestående af nogle af de førende danske CEO’s. Vi har spurgt dem, hvad fremtidens ledere skal kunne, og de vil have kandidater med bløde kompetencer inden for områder som influencing, samarbejde og adaptiv tænkning. Opbygningen af  MBA’en imødegår lige netop de krav, der stilles af erhvervslivet lige nu.

Der undervises for eksempel i fag, der ruster ledere til organisationsforandringer og digitale strategier. En af de helt store udfordringer i nyere tid er disruption. Og det undervises der i på AVT Business School i faget Disruptive Innovation. Faget undervises af Professor Rory M. McDonald fra Harvard Business School, som har en omfattende viden om, hvordan man kan gardere sig mod det, eller hvordan man selv skaber disruption.

 

Bliv inspireret af visionære erhvervsledere

Visionær tænkning kommer ofte af, at man møder inspirerende mennesker. På AVT Business School møder du direktører, fra nogle af de største danske virksomheder til AVT’s Fireside Talks. Det giver en unik mulighed for at stille spørgsmål og have en samtale om udfordringer og karrieremæssige aspekter, som direktøren møder. På denne måde får de studerende et indblik i en anden branche og virksomhed, samtidig med at de bliver klogere på direktørens karriere og rejse til toppen.

Der faciliteres også en sparring mellem de studerende, for at de kan inspirere hinanden til at tænke på nye måder. I vores Round Table-ordning, får de mulighed for at fortsætte dialogen med de andre studerende efter endt uddannelse. Her mødes alumnerne et par gange om året og taler om et aftalt emne.

Visionen med det hele er at gøre de ledere, der tager en MBA på AVT Business School, dygtige til at takle nye udfordringer som digitaliseringen og globaliseringen skaber, samtidig med at de får inspiration og viden fra andre succesfulde erhvervsfolk.

 

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook27
You may also like

Legater til MBA

Hvis du vil læse en MBA, men har udfordringer med finansieringen, kan du ansøge en række legater, der kan hjælpe dig på vej.   Lindegaard Scholarship Formanden for AVT Business School Jørgen Lindegaard har oprettet et legat til den ambitiøse studerende, der har et stort lederpotentiale. Man kan ansøge legatet til CBA’en på 15.000 kroner eller legatet til den […]

Read more
MBA Akkreditering med fokus på fagligheden

MBA akkreditering med fokus på fagligheden

AVT Business School er en officielt akkrediteret MBA-skole, der tilbyder videregående uddannelser til ambitiøse og visionære ledere. Mere end 2.000 ledere har indtil nu gennemført en uddannelse på AVT.   AVT’s MBA-uddannelse er akkrediteret af AMBA, The Association of MBA’s, der er et internationalt anerkendte akkrediteringsagentur. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel for det faglige indhold i […]

Read more