MBA – hvad er akkreditering?

akkreditering_avt

Akkreditering har fundet ind i de danske stuer, men hvad det egentlig og hvad betyder det for en uddannelse at være akkrediteret. Der findes flere typer af akkrediteringer – både nationale og internationale. Akkrediteringer gives både for enkelte uddannelser samt institutioner og den danske akkrediteringsinstitution ACE (Denmark) beskriver akkreditering således:

“Som metode er akkreditering ensbetydende med en direkte kontrol af, hvorvidt en uddannelse eller institution lever op til en række foruddefinerede kriterier for kvalitet. En akkreditering resulterer i en autoritativ godkendelse/ikke-godkendelse af en uddannelse eller institution. Et resultat af den autoritative godkendelse kan være at opnå særlige rettigheder som fx retten til selv at udbyde nye uddannelser og grader.”

Kriterierne er umiddelbart fordelt på 5 punkter:

  • Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet
  • Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet
  • Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte
  • Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
  • Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen

Så man undersøger typisk om der er aftagere af kandidater for uddannelsen gennem akkrediteringsprocessen i Danmark, men ikke om evt deltagere har lyst til eller brug for uddannelsen og hvordan at det passer ind til et specifikt segment af personer i samfundet. Det er i hvert fald ikke et krav.

Som det fremgår af ovenstående 5 kriterier, så opstiller ACE altså heller ikke nogen krav til den faglig tyngde mv. på diverse uddannelser, men ACE nedsætter et såkaldt ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelsen.

Hvis vi kigger nærmere på de akkrediteringer som ACE giver MBA uddannelserne i Danmark, så er der stor forskel på det faglige indhold. Ekspertpanelet har sikkert vurderet at der er et aftagermarked for uddannelsen, og der er en rød tråd igennem uddannelsens formål, til struktur og tilrettelæggelse samt at der foretages en løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen. Desværre har der ikke været gennemgående krav til det faglige indhold på MBA uddannelserne. Derfor er der rigtig stor faglig forskel på MBA uddannelserne i Danmark.

I andre lande er billedet det samme. Jeg kender specielt til det engelske system og her er der ligeledes bl.a meget stor faglig forskel på de engelskes myndigheders akkreditering af MBA. Så på baggrund af et lands akkreditering er gennemsigtigheden begrænset. Dog vil jeg lige sige at et lands akkreditering bedre end ingenting!

Hvis at vi vender os mod de uafhængige internationale akkrediteringssystemer, så er der primært tre muligheder:

  • EQUIS
  • AACSB
  • AMBA

EQUIS og AACSB akkrediterer selve institutionen og dens uddannelser i ét. Dvs. at det er institutionens portofolio af uddannelser som vurderes og ikke alene f.eks. MBA.

Alene AMBA stiller krav til MBA’ens faglige indhold til MBA’en. AMBA kigger på institutionen, fakultetet, programledelsen og student engagement, adgangsbetingelser, formål og udbytte, længde af uddannelsen og helt centralt i forhold til andre akkrediteringer – krav til det faglige indhold på MBA’en. Hvis AMBA akkrediteringen skal opnås, så skal f.eks. regnskab og økonomi være indeholdt i uddannelsen. MBA i Danmark er alt muligt, desværre. Men der er måske aftagere til MBA’erne, på trods af at kvaliteten og forskellene er til at få øje på.

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook1
You may also like

AVT – Association of Visionary Thinkers

AVT Business School vil gøre en forskel for ledere. Vi vil være med til at skabe de dygtigste ledere med gode ledelsesevner, der formår at lave langsigtede strategier,  til gavn for medarbejderne og virksomheden. AVTs Vision Forkortelsen AVT står netop for Association of Visionary Thinkers. Det er et navn der forpligter. Vi skal blive ved […]

Read more

En MBA til den nysgerrige og læringsparate leder

Nysgerrighed er det, der driver os frem.  Man kan være sikker på, at nysgerrige og læringsparate  ledere efterspørges af et arbejdsmarked, der er i konstant forandring. Derfor kan det gøre en markant forskel for din karriere. Formår du at være omstillingsparat, at beholde glæden ved at lære, at være nysgerrig på ny viden og uprøvede muligheder, […]

Read more