AVT’s MBA – En investering i din karriere

Der er ingen tvivl om, at en MBA er en stærk titel at have på sit CV. Det er en titel med potentiale til at skabe flere karrieremuligheder, enten ved en forfremmelse, et nyt job, eller ved muligheden for at starte sin egen virksomhed. Samtidig er det, i et hastigt foranderligt arbejdsmarked, vigtigt at få ny viden og hele tiden følge med markedet. En MBA er dog også en dyr efteruddannelse, og dermed en investering, og som med alle andre investeringer ser man gerne et positivt udbytte og en positiv ROI (Return- On- Investment).

Det er der dog også rig mulighed for, hvis man vælger at læse en MBA hos AVT Business School.

Gennem en survey, lavet af AVT Business School, til de nuværende og tidligere studerende, tegnes der et yderst positivt billede.

Karriereændringer efter en MBA hos AVT

                        69,72 %

                           Har fået et nyt job, efter at have gradueret fra AVT Business School

 

15,53 %                                              18,45 %

Har efterfølgende oplevet en lønstigning på 20-30 %      Har efterfølgende oplevet en lønstigning på 10-20 % 

 

Erhvervsledere vælger AVT’s Executive MBA fordi de ønsker at skabe en positiv ændring i deres karriere. Overstående tal viser, at arbejdsgiverne også anerkender værdien af en MBA fra AVT Business School, hvad enten man vælger at skifte job eller beholde sin nuværende stilling.

Det er der flere grunde til. Herunder er AVT’s MBA-uddannelse er akkrediteret af AMBA, The Association of MBA’s, der er et internationalt anerkendte akkrediteringsagentur. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel for det faglige indhold i skolens undervisning. Samtidig betyder det at AMBA løbende kontrollerer, om vores MBA-uddannelse lever op til standarden.

AVT Business School er blandt de få udbydere af MBA-uddannelser, der har opnået AMBA’s eftertragtede akkreditering, heriblandt er også London Business School og Franske INSEAD. I Danmark er der kun fire MBA-uddannelser, der har opnået denne akkreditering. AMBA-akkrediteringen er en garanti for høj faglighed og viser, at AVT Business School er et sikkert valg for virksomheder og studerende, som ønsker executive education på højt niveau.

 

Et stærkt netværk

Ikke alene økonomisk set er en MBA’en en god investering. Vores survey viste også hvor stor værdi de studerende oplever at tilegne sig, ved det netværk der er at finde på AVT Business School.

 

                                            35,78 %

                                                 Er i kontakt med andre AVT Alumni hver måned

                    46,74 %                                   71, 74 %

Har draget stor fordel af sparring mellem de andre studerende       Har opnået stærke venskaber

 

 

Det stærke netværk skabes ikke blot gennem undervisningsforløbet men også ved kvartalsvise rundbordssamtaler mellem nuværende og tidligere studerende ved AVT.

Samtalerne har til formål at give de studerende mulighed for at lære af hinandens erfaring og viden. Der skabes et fortroligt forum mellem AVT-alumnerne, hvor man kan diskutere forskellige udfordringer. Møderne kan handle om faglige, personlige eller forretningsmæssige udfordringer, markedsmekanismer eller gæstetalere til inspirationsoplæg.

Blandt tidligere alumner, har der været flere fra store danske virksomheder som Deloitte, Maersk og Lego. Som MBA-studerende bliver man derfor ikke kun løftet op af dygtige professorer, men også af de andre studerende.

Det er ingen hemmelighed at man tager en MBA for at få et netværk man kan bruge i fremtiden. Man lærer også meget i kaffepauserne. Der er jo ti der har siddet i den samme problemstilling før, så hvorfor ikke anvende hinandens erfaringer?”

Mie Vinding Fenger, Projekt Manager hos Grundfos,  Studerende ved AVT Business School

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
You may also like

Få et uvurderligt netværk på AVT Business School

Når de studerende graduerer fra AVT Business School, står de tilbage med et diplom med den anerkendte titel som MBA. Men de står også tilbage med et netværk de vil kunne trække på lang tid efter, de har forladt AVT Business School .   Et netværk af ambitiøse ledere Det der kendetegner de studerende på AVT […]

Read more

Hvem er Raina Brands – MBA-underviser på AVT Business School

Raina Brands er en af AVT’s dygtige undervisere på vores MBA. Hun forsker i adfærd i organisationer og er Assistant Professor hos London Business School. Hun har en PhD i Management Studies fra Judge Business School, University of Cambridge, en kandidat i organisationspsykologi og en bachelor i psykologi fra Queensland University. Raina Brands udgives i en række peer reviewed […]

Read more