AVT’s MBA – En investering i din karriere

Der er ingen tvivl om, at en MBA er en stærk titel at have på sit CV. Det er en titel med potentiale til at skabe flere karrieremuligheder, enten ved en forfremmelse, et nyt job, eller ved muligheden for at starte sin egen virksomhed. Samtidig er det, i et hastigt foranderligt arbejdsmarked, vigtigt at få ny viden og hele tiden følge med markedet. En MBA er dog også en dyr efteruddannelse, og dermed en investering, og som med alle andre investeringer ser man gerne et positivt udbytte og en positiv ROI (Return- On- Investment).

Det er der dog også rig mulighed for, hvis man vælger at læse en MBA hos AVT Business School.

Gennem en survey, lavet af AVT Business School, til de nuværende og tidligere studerende, tegnes der et yderst positivt billede.

Karriereændringer efter en MBA hos AVT

                        69,72 %

                           Har fået et nyt job, efter at have gradueret fra AVT Business School

 

15,53 %                                              18,45 %

Har efterfølgende oplevet en lønstigning på 20-30 %      Har efterfølgende oplevet en lønstigning på 10-20 % 

 

Erhvervsledere vælger AVT’s Executive MBA fordi de ønsker at skabe en positiv ændring i deres karriere. Overstående tal viser, at arbejdsgiverne også anerkender værdien af en MBA fra AVT Business School, hvad enten man vælger at skifte job eller beholde sin nuværende stilling.

Det er der flere grunde til. Herunder er AVT’s MBA-uddannelse er akkrediteret af AMBA, The Association of MBA’s, der er et internationalt anerkendte akkrediteringsagentur. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel for det faglige indhold i skolens undervisning. Samtidig betyder det at AMBA løbende kontrollerer, om vores MBA-uddannelse lever op til standarden.

AVT Business School er blandt de få udbydere af MBA-uddannelser, der har opnået AMBA’s eftertragtede akkreditering, heriblandt er også London Business School og Franske INSEAD. I Danmark er der kun fire MBA-uddannelser, der har opnået denne akkreditering. AMBA-akkrediteringen er en garanti for høj faglighed og viser, at AVT Business School er et sikkert valg for virksomheder og studerende, som ønsker executive education på højt niveau.

 

Et stærkt netværk

Ikke alene økonomisk set er en MBA’en en god investering. Vores survey viste også hvor stor værdi de studerende oplever at tilegne sig, ved det netværk der er at finde på AVT Business School.

 

                                            35,78 %

                                                 Er i kontakt med andre AVT Alumni hver måned

                    46,74 %                                   71, 74 %

Har draget stor fordel af sparring mellem de andre studerende       Har opnået stærke venskaber

 

 

Det stærke netværk skabes ikke blot gennem undervisningsforløbet men også ved kvartalsvise rundbordssamtaler mellem nuværende og tidligere studerende ved AVT.

Samtalerne har til formål at give de studerende mulighed for at lære af hinandens erfaring og viden. Der skabes et fortroligt forum mellem AVT-alumnerne, hvor man kan diskutere forskellige udfordringer. Møderne kan handle om faglige, personlige eller forretningsmæssige udfordringer, markedsmekanismer eller gæstetalere til inspirationsoplæg.

Blandt tidligere alumner, har der været flere fra store danske virksomheder som Deloitte, Maersk og Lego. Som MBA-studerende bliver man derfor ikke kun løftet op af dygtige professorer, men også af de andre studerende.

Det er ingen hemmelighed at man tager en MBA for at få et netværk man kan bruge i fremtiden. Man lærer også meget i kaffepauserne. Der er jo ti der har siddet i den samme problemstilling før, så hvorfor ikke anvende hinandens erfaringer?”

Mie Vinding Fenger, Projekt Manager hos Grundfos,  Studerende ved AVT Business School

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
You may also like

Hvem er Anat Lechner – MBA-underviser på AVT Business School

Anat Lechner er en anerkendt associate professor i Management and Organizations på New York University, Stern School of Management. Hendes forskning fokuserer på, hvordan organisationer kan skabe rammerne for innovation. Hun har en Ph.d. fra Rutgers Business School i Business Administration og Management. Hun har modtaget af GE Teaching Excellence Award og har vundet Professor […]

Read more

En MBA formet af ekspertise  

Hos AVT Business School ved vi hvor vigtigt det er jævnligt at få nye inputs fra inspirerende mennesker. Derfor har vi opbygget vores business school med hjælp fra en komité af dygtige forretningsfolk. De giver AVT Business School råd om, hvordan MBA’en bliver ved med at uddanne dygtige og visionære ledere Professorerne Fakultetet er et […]

Read more