At vælge en MBA

Selv meget kompetente ledere har efterhånden svært ved at finde rundt i MBA-verdenen. Nye programvarianter tilbydes i en lind strøm, og nye udbydere dukker til stadighed op på markedet.

Midt i forvirringen må man dog trods alt glæde sig over, at managementskolerne tager erhvervslivets egen medicin: En stadig strøm af produktlanceringer følges af passende anprisninger om, at netop den seneste produktvariant er bedre end alle de foregående! På en måde afspejler kompleksiteten i beslutningen om en MBA-processen lederens vigtigste opgave: At træffe beslutninger i et turbulent miljø – ofte med stor usikkerhed, ufuldkommen information og dermed oplevet men dog erkendt risiko.

Hvilken MBA skal jeg vælge?

At vælge MBA

Hvis valget om at læse en MBA er truffet, kan det betale sig at surfe lidt rundt for at se, hvad markedet tilbyder. Mens man crawler sig gennem alle tilgængelige MBA websites, publikationer og studievejledninger, går det langsomt men sikkert op for én, at der er mange valgmuligheder. Det står i skarp kontrast til den melding, man får fra de fleste færdige MBA’ere, når man spørger dem til råds: Der findes kun et eneste rigtigt MBA program i denne verden, og det er tilfældigvis det program den pågældende har gennemført!

Hvordan vælger du MBA udbyder?

Så hvad gør man? Svaret er ikke enkelt, for der findes ikke ”vejledende løsninger” i MBA-verdenen. Der er kun at sige, at valget af skole og program må afhænge af den enkeltes ønsker og behov. Der er ingen vej uden om at kigge ind i sig selv, sin familie og sin virksomhed og bl.a. spørge:

Ønsker jeg en MBA i generel ledelse eller ønsker jeg specialisering?

Skal den være praktisk orienteret eller med et teoretisk sigte?

Skal der være danske undervisere eller ønsker jeg internationale undervisere?

Kan og vil jeg læse på deltid og hvornår skal det helst foregå – f.eks. om aftenen, i weekender eller på hverdage?

Hvor lang tid – målt i år eller måneder – skal programmet vare?

Betyder fleksibilitet noget, så jeg evt. kan holde pauser i forløbet?

Skal MBA programmet have nutidige fag som managing technology, disruptive innovation, disruptive thinking, corporate entreprenuership og digital marketing?

Og skal MBA programmet have et egentligt personligt ledelsesudviklingsforløb?

Tre tendenser på MBA skolerne

Der er en tendens til, at MBA-skolerne tilbyder programmer med øget specialisering, og den praktiske orientering er fremherskende. Det fungerer på den måde, at mange vælger at studere på deltid og bruger egen virksomhed som referenceramme og opgavevirksomhed.

En MBA er i Europa oftest normeret til ca. 1800 arbejdstimer, som kan fordeles på antal studieår. Det ugentlige arbejdspres stiger naturligvis jo kortere tid, programmet skal gennemføres på.

Der er på verdensplan 3 overordnede tendenser i MBA-verdenen, som er slået mere eller mindre igennem på det danske marked.

For det første betyder fleksibilitet meget for businessverdenens travle aktører. Job- eller karriereskift, udstationeringer, rejser, familieforøgelser og skift i ægteskabelig status er ofte forekommende hændelser for MBA-studerende, som typisk er i starten af 40erne og allerede etableret med villa, viv og vovse. Turbulensen på det faglige og personlige plan gør, at mange får behov for studiepauser af kortere eller længere varighed.

Den anden tendens er, at stadig flere foretrækker at tage en MBA med internationale undervisere. Forretningsverdenen bliver mere og mere international og derfor er der brug for et internationalt outlook til at løse organisationens udfordringer.

Den tredje tendens er at kigge grundigt efter indholdet i MBA programmet. Specialiseringerne på MBA programmerne gør nemlig at du skal kigge dig endnu bedre omkring for at finde det program, som passer til dine ønsker og behov. Ønsker du fokus på din egen personlige ledelsesudvikling og kigger du efter nutidige fag som managing technology, disruptive innovation, disruptive thinking, corporate entreprenuership og digital marketing? Ja, så er det med at få luppen frem.

Det er en god idé at gøre hjemmearbejdet grundigt, for også i MBA-verdenen findes aktører, som tilbyder old-school programmer uden indhold af nutidige fag til at adressere organisationens udfordring i dag. Der findes også lette løsninger, hvor læring tilsyneladende let og mere ubesværet finder sted og med minimal anstrengelse og indsats af den lærende. Sandheden er imidlertid, at der desværre ikke findes snuptagsløsninger i den højere og mere komplekse del af uddannelsesverdenen. Derfor bør interesserede spørge efter prøvelektioner og informationsmøder som supplement til brochurer, websites og informationsmaterialer. For hvem vil investere 2 år af sit liv og en sum svarende til prisen for en middelklassebil uden at tage en prøvetur først?

Direktør Jesper Nytoft Bergmann

AVT Business School – Learn from the Best

Book en samtale, når det passer dig!

You may also like

Adam Altenburg – Back in Business

  Adam Altenburg har været ansat som henholdsvis Programme Director og Client Director hos Henley Business School. I 2017 blev han headhuntet til en stilling uden for MBA-verdenen, da han satte sig i stolen hos PWC som Director of Executive Education. Men efter lidt under et år vender Adam Altenburg nu tilbage til MBA-uddannelsen – […]

  • CEO
  • 16 May 2018
Read more

Hvad er digitalisering?

Digitalisering handler overordnet om, at bevæge sig tættere på, at blive en digital arbejdsplads samt at imødegå en digital transformation. Endvidere handler det om, at skabe nye digitale indtægtskilder i processen. Digitalisering omtales ofte også som digital transformation. Digitalisering er blevet det helt store buzzword. Der tales om, at virksomheder skal digitaliseres og at det […]

Read more