News and Blog

Big data bør have bestyrelsens bevågenhed

News

Big data bør have bestyrelsens bevågenhed

Big data er er et varmt emne på ledelsesgangene i disse år, og emnet har også fundet vej til bestyrelseslokalerne. Og de steder, hvor bestyrelserne ikke endnu har taget stilling til big data, bør det ske omgående, for ellers kan det få alvorlige konsekvenser, advarer Nils Randrup, der er Adjunct Professor ved University of California og AVT Business School, hvor han blandt andet underviser i faget ”Leading Big Data and Advanced Analytics”.

»Bestyrelsens rolle i forbindelse med big data er at vurdere, hvor meget og hvorfor den pågældende virksomhed skal investere i teknologierne – på samme måde som man som bestyrelse skal kunne vurdere og agere filter over for ledelsen i forhold til, hvor meget der eksempelvis skal investeres i medarbejdere og maskiner,« forklarer Nils Randrup.

Big data er et varmt emne, og derfor kan det godt undre Nils Randrup, at der stadig findes bestyrelser, der er tilbageholdne med at rette radaren mod emnet, men det er der en forklaring på, mener han:

»Jeg oplever ofte, at bestyrelsen er skeptiske i forhold til, om de skal investere i big data, men som regel handler det simpelthen om, at de ikke har nok viden og indsigt i, hvad man faktisk kan anvende big data til i virksomheden,« siger Nils Randrup og sammenligner problemstillingen med dengang, internettet holdt sin indmarch på forskellige markeder – og særligt i hele detailbranchen:

»Dengang internettet skyllede ind over markederne, var mange bestyrelser – særlig inden for detailindustrien – tilbageholdne med at investere i onlineplatforme. Det var blandt andet fordi, investeringerne i mange tilfælde indeholdt muligheden for at disrupte deres eget marked, og måske mest af alt fordi, mange bestyrelser simpelthen manglede indsigt i, hvilken betydning internettet ville få, og hvilke konsekvenser det ville få, hvis de ikke investerede i den teknologi – og resten af historien kender vi jo godt,« siger Nils Randrup og tilføjer:

»Jeg tror faktisk, at hvis bestyrelserne er skeptiske i forhold til at investere i big data på samme måde, som mange var skeptiske over for internettet, at så bliver konsekvenserne endnu mere fatale, end de var dengang,« siger han.

Viden
Og det er ikke fordi, bestyrelsesmedlemmerne skal kunne forstå samtlige finere detaljer i forhold til, hvordan og på hvilke måder big data kan erhverves og genereres i virksomheden, men det er afgørende, at de præsenteres for de muligheder, som det kan give virksomheden ikke bare på den korte bane men i høj grad også på den lange bane, mener Nils Randrup.

»Jeg mener, at det er afgørende, at bestyrelser søger viden omkring, hvilke muligheder big data kan give for virksomheden særligt i et fem til tiårigt perspektiv. Big data handler om ”value proposition” – altså den værdi der kan lægges oven i det fysiske produkt – og det er særligt her, at de konkurrencemæssige fordele vil kunne erhverves i fremtiden,« forklarer Nils Randrup.

Han understreger dog samtidig, at graden af fokus på investering i big data også skal ses i lyset af, hvilket marked befinder man sig i:

»Som udgangspunkt vil alle på sigt skulle forholde sig til big data som en konkurrencemæssig fordel. Men det er klart, at hastigheden, hvormed big data vil få indflydelse, vil være meget afhængig af hvilket marked, vi befinder os på,« forklarer han.

»På et marked, der i den grad er blevet disruptet i forhold til den teknologiske udvikling, vil hastigheden, brugen og ikke mindst værdien af big data være langt hurtigere, end vi vil se det i et mere konservativt marked. Men når det er sagt, så vil big data alt andet lige være at finde på markeder fremover på lige fod med AI (red: kunstig intelligens), som vi ser det i dag,« siger Nils Randrup.

Meget at hente
Ved at give bestyrelsen indsigt og viden i big data kan man ifølge Nils Randrup rykke sig markant i markedet.

»Big data har så stor betydning i dag og vil have det i årene fremover, at hvis man som bestyrelse holder fokus herpå – ikke mindst i et investeringsperspektiv – så kan man skabe nogle unikke konkurrencemæssige fordele særligt på den lange bane,« fastslår han.

Nils Randrup peger på tre grunde til, at bestyrelser bør fokusere strategisk på big data:
Det første grund til, at bestyrelsen bør fokusere på big data, er, at det muliggør store kostbesparelser for virksomheder – forstået på den måde, at det bliver muligt at gøre tingene på en smartere måde.
Den andet grund har at gøre med muligheden for at tage smartere og hurtigere beslutninger og forbedre kvaliteten omkring de beslutninger, som ledere og mellemledere træffer.
Den tredje grund er, at big data giver virksomheden mulighed for at øge kvaliteten og lave mere innovative produkter, hvilket igen giver konkurrencemæssige fordele. I tillæg hertil skal man ikke glemme, at udviklingsomkostningerne i forhold til big data måske nok er høje i starten, men at de efterfølgende falder markant, da der så kun vil være vedligeholdelsesomkostninger tilbage.
Fakta: Big data
Big data dækker over indsamling, opbevaring, analyse, anvendelse og fortolkning af enorme mængder data.
Grænserne for big data har rykket sig meget de senere år – fra gigabyte og til nu petabyte og exabyte, når man taler mængder.
Nils Randrup sondrer mellem to begreber, når man taler big data, nemlig henholdsvis mængden af data, herunder hvor struktureret den er, og hvor den kommer fra – og så den mere konceptuelle definition som blandt andet handler om, hvad man kan anvende big data til gerne i forhold til AI.
Fakta: Nils Randrup
Nils Randrup er Adjunct Professorved University of California og AVT Business School samt senior partner for Rockwave Group. Nils Randrup startede med at undervise i 1992 sideløbende med en række konsulentjob.
Han har siden 2012 været tilknyttet AVT Business School, hvor han underviser på skolens Executive Programme blandt andet i modulet “Leading Big Data and Advanced Analytics“. I modulet får den studerende en dyb indsigt i begrebet big data, der gør ham eller hende i stand til at gennemskue brugen og effekten af anvendelsen af big data.

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School