FAQ

CBA - Purpose, People & Performance

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om CBA

Sidder du inde med nogle spørgsmål, så kan du måske finde svaret nedenfor - og hvis ikke, så er du altid velkommen til at give os et kald.

Hvordan får jeg min arbejdsgiver til at supportere en CBA uddannelse?

Det er ikke kun den studerende, der får værdi af en CBA. Organisationen får værdi i form af insights fra top-professorer og konsulentopgaver, som den studerende skriver for sin organisation, hvor den lærte viden appliceres i konkrete udfordringer.

I forhandlingen med din arbejdsgiver, om hvad de får ud af at støtte dig med en CBA uddannelse, er der forskellige pointer, som du kan overveje at have med i dialogen.

Udover at din arbejdsgiver formentlig får en mere tilfreds og motiveret medarbejder, er programmet også designet til at give arbejdsgiveren praktisk værdi. I løbet af CBA’ens forskellige fag udarbejder du en række opgaver, som tager udgangspunkt i en reel udfordring eller mulighed, som I står overfor i jeres organisation. Du vil således agere intern konsulent og forsøge at belyse problemstillingen med de teorier og værktøjer, som du undervises i på programmet, og på baggrund heraf komme med anbefalinger til din organisation. I løbet af et CBA program vil du skulle levere 5-6 mindre konsulentopgaver, som er direkte anvendelige i organisationen. Opgaverne stilles og feedback modtages fra AVT’s internationale fakultet, som består af professorer fra verdens førende business schools og universiteter.

Du bliver som studerende også en del af et stærkt netværk af andre interessante lederprofiler fra en lang række spændende organisationer i erhvervslivet og kan derved knytte nogle værdifulde relationer til fremtidige kunder, medarbejdere og leverandører.

CBA programmet er super fleksibelt opbygget, så meget af studiearbejdet kan finde sted, når det passer ind i den studerendes kalender.

Så summeret set får virksomheden følgende værdi:

 • Fastholdelse af en vigtig medarbejder
 • Insights fra verdens førende business schools og universiteter
 • Analyser af relevante problemstillinger og bud på løsninger hertil
 • Værktøjer og frameworks til direkte implementering i organisationen
 • Adgang til et stærkt netværk blandt erfarne ledere i dansk erhvervsliv
Hvor foregår CBA undervisningen på AVT Business School?

AVT tilbyder et smukt og behageligt læringsmiljø i hjertet af København.

Nogle siger, at det hele handler om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – og hvis det er tilfældet, er AVT Business School det rette sted at være. Beliggende i hjertet af København – lige mellem Amalienborg Slot og Nyhavn med Skuespilhuset og havnefronten ned ad gaden – AVT Business School har fundet sit hjem midt på Sankt Annæ Plads.

Selve bygningen er et smuk, hvidkalket hus fra 1801, der har været hjemsted for en række af prominente personer og på listen over fredede bygninger i næsten et århundrede. Værelserne er lyse og muntre med højt til loftet og ornamenterede vægge, der viser håndværket fra to hundrede år tilbage.

Undervisningen bygger på den seneste viden og på højaktuelle casestudier, der giver de studerende en relevant og tidssvarende viden, som de kan drage nytte af med det samme.

AVT Business School tilbyder en række uddannelser til individuelle studerende, der ønsker at øge deres forretningsforståelse og styrke deres ledelseskompetencer: Master of Business Administration (MBA), Certificate of Business Administration (CBA) og MBA Enkeltfag.

AVT tilbyder også skræddersyede uddannelsesprogrammer til virksomheder, der ønsker at give deres ledelsesteam et samlet kompetenceløft og skabe en fælles forståelse for virksomhedens strategi.

Hvor meget tid skal jeg bruge pr. fag?

I gennemsnit er fagene på AVT’s programmer estimeret til at optage 10-12 timer om ugen – alt inkl.

En generel tommelfingerregel er, at du i gennemsnit skal bruge ca. 10-12 timer om ugen på et MBA studie hos AVT. Denne gennemsnitlige timesats er en sammenlægning af både forberedelsestid inden workshoppen med underviseren, fremmøde til selve undervisningen og opgaveskrivning for egen organisation efter fagets workshopdage.

Timetallet kan selvfølgelig variere alt afhængig af ambitioner og faglighed, samt i hvilken grad det pågældende fag smelter sammen med øvrige arbejdsopgaver, som er højt på din agenda. Ligeledes kan timeforbruget også variere, afhængig af om du er i læse eller skrivefase.

Alle fag er designet, så du kan deltage uden at have faglig viden om området, inden du starter på faget. For eksempel kræver det ikke færdigheder inden for økonomi og finans at kunne deltage og lære en masse fra faget Financial Management. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære at tale og forstå “CFO’ens sprog”.

Alle workshops afholdes på 2-3 sammenhængende hverdage. Et fag forløber over en periode på ca. 2 måneder fra du modtager dit forberedelsesmateriale, til du har deltaget på workshoppen til du efterfølgende har ca. fire uger til at skrive fagets afsluttende opgave.

Hvilken erhvervserfaring skal man have for at læse CBA?

At læse en CBA hos AVT kræver min. tre års ledelseserfaring, da studierne tager udgangspunkt i, at du ved, hvad det vil sige at sidde i en ledende stilling. Erfaringen kan være hentet fra alle typer af erhverv og organisationer.

Optagelse på AVT’s Executive CBA kræver minimum tre års ledelseserfaring. Disse års erfaring kan være hentet fra alle typer af erhverv. I betegnelsen Executive CBA ligger der, at du læser dit studie på deltid ved siden af en rolle som fungerende leder. På AVT’s Executive CBA program er der ikke krav om erfaring fra særlige typer af erhverv. Det eneste krav er, at du skal have minimum tre års ledelseserfaring, da uddannelsen er designet til erfarne folk, som ved hvad det vil sige at have en ledende rolle i deres organisation.

Ledelseserfaring er dog et vidt begreb, og du kan have ledelseserfaring fra ledelse af projekter, afdelinger, større budgetter, teams eller andet.

Hvis du er i tvivl om du opfylder kravet til tre års ledelseserfaring, så giv os endelig et ring på tlf. 70208828 og vi vil give dig en individuel vurdering.

Hvad kræver det at bestå CBA programmet?

Udover aktiv deltagelse på workshops kræver det samlet set et B- som gennemsnit for alle afleveringsopgaver at bestå hele CBA programmet.

For at bestå AVT’s Executive CBA program skal du have deltaget aktivt på alle programmets workshops. Derudover skal du have afleveret og bestået de skriftlige opgaver, der følger med til hvert fag og samlet set have opnået en gennemsnitslig karakter på minimum B-.

AVT benytter den amerikanske karakterskala, som er visualiseret herunder:

Hvordan bliver studiegrupper sat sammen?

Arbejde i studiegrupper bruges primært, når du er til undervisning på skolen. Grupperne består af 3-5 personer og sammensættes til hvert fag. Du vil igennem hele MBA’en møde en masse nye spændende relationer til dit netværk.

Hvert af MBA’ens 18 fag indeholder en super intens og interaktiv 2-dages workshop, hvor underviseren flyves ind til skolen på Skt. Annæ Plads i hjertet af København. Da AVT’s undervisere kommer fra forskellige internationale skoler, varierer deres undervisningsform også. Nogle fag indeholder en del arbejde i studiegrupper – eller learning teams – når man er til stede på workshoppen, og andre fag gennemføres primært som fælles undervisning i plenum. Inden fremmøde på hver workshop vil AVT sætte deltagerne sammen i learning teams på 3-5 personer, som man sidder sammen med i undervisningslokalet. Ved sammensætning af disse teams skeles der til industri, baggrund, erfaring, hvor langt i forløbet man er samt eventuelle konkurrencemæssige hensyn. Formålet er at opnå grupper med stor diversitet, så du kan lære mest muligt af folk med en anden professionel baggrund end din egen.

Det varierer meget, hvordan deltagerne ønsker at bruge deres learning teams uden for skoletiden. Nogle arrangerer løbende møder for at diskutere det faglige stof og evt. give sparring på hinandens opgaver. Nogle ønsker også sociale aktiviteter og arrangerer fx en middag efter en workshop. Andre bruger kun hinandens input og gode selskab, når de er til undervisning på skolen og løbende skal løse forskellige små opgaver i gruppen.

Fra AVT’s side er der ingen krav til at mødes eller arbejde i disse grupper uden for skoletiden. Der vil heller ikke forekomme afleveringsopgaver, som skal afleveres som gruppeafleveringer. Alle opgaver skrives individuelt for egen organisation, og man styrer således selv, hvor meget man ønsker at dyrke studie-relationerne uden for skolen.

Studiegrupperne kan variere fra workshop til workshop, da der grundet AVT’s fleksible studiestruktur ofte vil være både nye og “gamle” studerende til stede på workshoppen. Denne model giver dig rig mulighed for at få en masse nye bekendtskaber i dit professionelle netværk.

Kan jeg få merit for tidligere uddannelser?

I nogle tilfælde kan du opnå merit for et tidligere studie på master-niveau.

MBA programmet er en uddannelse på master-niveau. Har du tidligere studeret andre uddannelser på master-niveau, kan der i enkelte tilfælde gives merit for dele af dit tidligere studie. Men da der selv inden for masteruddannelserne er stor forskel på indhold, niveau, undervisnings-og eksamensformer mm. vil det altid være en individuel vurdering af hvorvidt der er overlap, som kan give merit. Men vi tager meget gerne dialogen med dig herom.

Ring til os på 70208828 for at høre nærmere om elementer fra dit tidligere studieforløb kan give merit til AVT’s Executive MBA uddannelse.

Hvor meget tid skal jeg bruge på en CBA?

I gennemsnit er fagene på AVT’s programmer estimeret til at optage 10-12 timer om ugen – alt inklusive.

Hvis du kører et CBA studie på den normerede tid, skal du regne med i gennemsnit at bruge ca. 10-12 timer om ugen. Denne gennemsnitlige timesats er en sammenlægning af både forberedelsestid inden workshoppen med underviseren, fremmøde til selve undervisningen og opgaveskrivning for egen organisation efter fagets workshopdage.

Antal timer, du skal bruge på faget, kan selvfølgelig variere alt afhængig af ambitioner og faglighed, samt i hvilken grad det pågældende fag smelter sammen med øvrige arbejdsopgaver, som er højt på din agenda. Ligeledes kan timeforbruget også variere afhængig af, om du er i læse eller skrivefase.

Alle fag er designet, så du kan deltage uden at have faglig viden om området, inden du starter på faget. For eksempel kræver det ikke færdigheder inden for økonomi og finans at kunne deltage og lære en masse fra faget ‘Financial Management’. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære at tale og forstå “CFO’ens sprog”.

Alle workshops afholdes på 2-3 sammenhængende hverdage. Et fag forløber over en periode på ca. 2 måneder fra du modtager dit forberedelsesmateriale, til du har deltaget på workshoppen til du efterfølgende har ca. fire uger til at skrive fagets afsluttende opgave.

Skulle du få brug for en pause mellem fagene, er alle AVT’s programmer skruet fleksibelt sammen og giver rig mulighed herfor.

Hvad er en CBA?

En CBA er en selvstændig lederuddannelse på MBA niveau. CBA er samtidig svarende til første del af AVT’s internationalt akkrediterede MBA program. En CBA tilbydes under tre forskellige temaer.

CBA står for Certificate in Business Administration. Og når der er tale om en Executive CBA betyder det, at det er et program, som læses sideløbende med et fuldtidsjob i en ledende stilling.

CBA uddannelsen starter op flere gange om året under de tre nedenstående temaer.

 • CBA – Purpose, People & Performance – læs mere
 • CBA – Strategy, Innovation & Growth – læs mere
 • CBA – Digital, Leadership & Transformation – læs mere

Hvert CBA program er et selvstændigt forløb med 6 spændende fag på MBA niveau, som forløber over ca. 8 mdr. På hvert af disse 6 fag får du nyeste teoretiske viden og praktiske værktøjer inden for ledelse og forretningsudvikling. Det som er unikt ved dette program er, at undervisningen leveres af professorer, som håndplukkes fra verdens førende skoler som Harvard, INSEAD og London Business School. Du behøver således ikke flyve til udlandet for at opleve Executive Education fra øverste hylde. AVT’s world class fakultet kommer til Danmark for fysisk at undervise dig på skolen, som ligger på Skt. Annæ plads i hjertet af København.
Prisen på en CBA er DKK 114.500 + moms (dato: Februar 2024).

CBA = Første del af MBA

Ved gennemførelse af et CBA program opnår du et uddannelsesbevis, som samtidig giver merit til at læse videre på AVT’s internationalt akkrediterede MBA program, hvis du skulle få mod på en fuld MBA grad. Du kan læse direkte videre på MBA eller holde pause efter første CBA. Alle AVT’s programmer er meget fleksibelt skruet sammen, så vi finder altid en struktur, der matcher netop dine behov – også når dine behov ændrer sig undervejs i forløbet.

Hvad kan jeg bruge en CBA til?

Med en CBA uddannelse får du nyeste viden og brugbare værktøjer inden for en række højaktuelle forretningsfag. Samtidig får du et uddannelsesbevis på første del af AVT’s Executive MBA.

CBA’ens formål er dels at styrke dine eksisterende kompetencer inden for forretningsudvikling og ledelse, men også at præsentere dig for en række nye fagområder og give dig værktøjer til at udfordre status quo. Dette gør dig i stand til både at forstå og tale ind i nye områder af din organisation på et strategisk niveau.

CBA’en gør dig til et endnu stærkere asset i din organisation og kan således bruges til at gøre dig endnu dygtigere i din eksisterende rolle eller klæde dig på til at varetage en ny rolle i nuværende eller i en ny type organisation.

 • En pallette af fag, der hver især præsenterer dig for en række brugbare teorier , modeller og frameworks til direkte anvendelse i din organisation
 • Et stærkt netværk blandt andre ledere og internationalt faculty
 • Bevis for dine kompetencer i form af et uddannelsesdiplom med ECTS points fra en internationalt akkrediteret Business School
 • Mulighed for at læse videre på AVT’s Executive MBA program

Læs mere om hvad andre danske ledere har fået ud af deres CBA program her.

Hvordan skriver man opgaver på CBA?

​​Alle fag på AVT afsluttes med en individuel skriftlig opgave, hvor du demonstrerer, hvordan det lærte stof kan generere værdi i en aktuel problemstilling i din organisation.

Alle 6 fag på et af AVT’s CBA programmer afsluttes og bestås med en mindre skriftlig opgave, som du skriver individuelt. Hertil modtager du feedback og en karakter fra fagets underviser.

Da underviserne på AVT kommer fra forskellige skoler i verden, kan formatet på afleveringsopgaven også variere fra fag til fag. Men fælles for alle opgaverne er formålet om at give dig mulighed for at anvende det, du har lært på pågældende fag på en aktuel problemstilling i din organisation. Dette understøtter AVT’s generelle praktiske tilgang til læring, hvor alt hvad du lærer på skolebænken skal kunne omsættes til direkte action og værdi i din organisatoriske kontekst.

Omgang: Opgaverne ligger på 2000-3000 ord svarende til 6-8 sider og udarbejdes generelt i et ‘Business Rapport Format’ som typisk består af følgende elementer:

 1. Description of the challenge or opportunity
 2. Analysis of the situation
 3. Proposal of a solution including recommendations ‘going forward’
Hvad koster det at tage en CBA?

Prisen på en CBA hos AVT er DKK 114.500 + moms. Inkluderer studiematerialer og forplejning under workshops.

Prisen for et CBA program hos AVT er DKK 114.500 + moms (priser pr. feb 2024). Denne pris er inklusiv alle studiematerialer og fuld forplejning under workshops på skolen.

Betalingen af en CBA kan ske på flere forskellige måder alt efter den studerendes ønske og behov. Du kan få din fakturering delt op i flere mindre rater – spredt over flere regnskabsår – hvis det kan hjælpe dig.

Hvis du selv skal finansiere din uddannelse, kan du evt. gøre brug af en bruttolønsordning, som mange af AVT’s studerende gør. Der findes også muligheder for at søge om legater.

Læs mere om bruttolønsordninger og legatmuligheder her.

Hvem underviser på CBA?

For at sikre sig relevant og brugbar undervisning er det vigtigt, at underviserne er af høj kvalitet.

AVT Business School er kendt for at håndplukke undervisere fra nogle af verdens førende business schools og universiteter, og det giver studerende mulighed for at lære fra de bedste i branchen.

Don Kieffer er en af de undervisere, som AVT har hentet fra MIT Sloan. Han er en erfaren underviser og forsker med fokus på ledelse, strategi og innovation. Han har skrevet flere artikler om disse emner og er blevet offentliggjort i anerkendte tidsskrifter som Harvard Business Review og MIT Sloan Management Review. Don Kieffer er tidligere COO hos Harley Davidson og har dermed også den praktiske tilgang til, at teori skal kunne anvendes i det virkelige liv. 

AVT Business School er hjemsted for mange andre erfarne og dygtige undervisere med en bred vifte af faglige interesser og erfaringer. Deres undervisning er baseret på den nyeste forskning og praktiske erfaringer, og de kan give studerende værdifuld indsigt og rådgivning om deres karrieremuligheder.

AVT Business School er kendt for at have en meget personlig tilgang til undervisningen. Undervisere er tilgængelige for de studerende, og de arbejder tæt sammen med AVT’s program office for at sikre, at de studerende får den viden og de færdigheder, de har brug for for at nå deres karrieremål.

Alt i alt, AVT Business School er et sted, hvor studerende har mulighed for at lære fra nogle af de bedste undervisere i verden. Undervisere er erfarne og kompetente, og de kan give studerende værdifuld indsigt og rådgivning om deres karrieremuligheder.

Se AVT’s fakultetsmedlemmer her.

Bruttolønsordning – En mulighed for finansiering

Det er ikke altid, at arbejdsgiverne kan finansiere hele eller dele af din efteruddannelse. I den situation kan en bruttolønsordning være en fordelagtig økonomisk løsning for dig.

Bruttolønsordningen giver mulighed for at modregne studieudgiften, kørsel, kost og logi inkl. moms i din bruttoløn, dvs. inden skattetræk (Skat.dk – Arbejdsgiverbetalt uddannelse).

Bemærk, det er virksomhedens skøn over omkostningerne, hvorvidt omkostningen kan anses for arbejdsrelateret eller ej. Virksomheden skal således vurdere, hvorvidt uddannelsen fremmer medarbejderens arbejde i virksomheden eller det mere er for at afdække et privat formål / medarbejderes eget ønske om tillæring af viden.

Når der er tale om virksomhedens ønske om, at medarbejderen tillærer sig ny viden, må det anses for arbejdsrelateret og således en mulighed for fradrag. Omvendt er situationen, hvis det alene beror på medarbejderens eget ønske om uddannelse, hvorfor omkostningen således må anses for privat anliggende.

Bruttolønsordningen giver et fradrag i din personlige indkomst, der ofte svarer til en skattemæssig værdi på ca. 50%, og det skal altid aftales med arbejdsgiver.

En uddannelse hos AVT udvikler din ledelse- og beslutningskompetence samt styrke dit aktiv i forretningen. Desuden tager de strategiske studieopgaver afsæt i organisationens udfordringer samt din lederrolle.

Mangler du stadig svar?

Har du ikke fået svar på dine spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os!