Women Leadership Scholarship

Women Matter Greatly

Der foreligger rigeligt bevisførelse for at vi globalt ikke anvender talentmassen godt nok og McKinsey har gennemført utallige undersøgelser af effekten af en mere balanceret ’gender’ ledelse. Konklusionen er klar: organisationer med en bedre fordeling af kvinder og mænd præsterer bedre end hvis det er ensidet.

I Danmark består alene 9 % af virksomhedernes direktion af kvinder. Endvidere er kun 28 % af lederstillinger besat af kvinder. Dette medfører, at Danmark på nuværende tidspunkt ligger som nummer 63 på en liste ud af 126 lande. Problemet er globalt, men Danmark halter efter de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Problemet er mangesidet, og AVT Business School er, blandet andet, en af de stiftende partnere af “The Danish Diversity Council”, hvor vi adresserer forskellige elementer af udfordringen.

Vores ansvar

AVT Business School kan selvfølgelig bedst hjælpe med et kompetenceløft, og derfor har vi skabt et særligt ’Executive CBA Women Leadership Scholarship’ til AVT Executive CBA (første del af AVT Executive MBA uddannelsen). Legatet skal hjælpe med at fylde ’the leadership pipeline’, ved at hjælpe dig godt på vej med en de landets stærkeste lederuddannelser.

Du kan ansøge om et legat på op til kr. 15.000. Dette vil være til stor gavn for kvinder, organisationer og ikke mindst samfundet.

Kriterier for ansøgning

For at komme i betragtning til et Executive CBA – Women Leadership Scholarship, skal du leve op til følgende kriterier:

  • Opbakning fra din organisation
  • Personlig profil og motivation
  • Lederpotentiale

Vi skal have flere kvinder i ledelsen på alle niveauer.

AVT samarbejder med HWC fonden, der tilbyder legater på kr. 50.000 til kommende executive studerende, som ikke modtager anden økonomisk støtte. Kontakt AVT for yderligere information .

Kontakt os på telefon 7020 8828 eller på info@avt.dk, til en uforpligtende samtale omkring din profil og karrieremæssige overvejelser.

Læs mere om AVT Business School på www.avt.dk

 

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
You may also like

Hvem er Edward D. Hess – MBA-underviser på AVT Business School

Edward Hess er Professor i Business Administration på Darden School of Business, hvor han underviser på MBA-programmet i, hvordan en virksomhed skaber vækst. Det gør han i fagene The DNA of Growth, Challenges of Organic Growth og Management of Smaller Businesses. Han fører også et online kursus, der hedder Grow to Greatness. Edward Hess har […]

Read more
MBA Akkreditering med fokus på fagligheden

Der er stor forskel på det faglige indhold på MBA-uddannelser

Akkreditering betyder overordnet, at der føres kontrol med, at en uddannelse lever op til en række fast definerede kriterier for kvalitet. Der findes andre typer akkrediteringer, men kun akkrediteringssystemet AMBA stiller krav til en MBA’s faglige indhold. AMBA undersøger institutionen, fakultetet – dvs. underviserne, programledelsen og de studerendes engagement, adgangsbetingelser, formål, udbytte og længde af […]

Read more