News and Blog

En MBA der danner teori til praksis – The Case Method

Case MethodExecutive MBA

En MBA der danner teori til praksis – The Case Method

Hos AVT Business School, har vi et stort fokus på, at alt teori skal kunne anvendes i praksis. At have en bred viden om sin organisation og branchens landskab er utrolig vigtig for en leder i dag. Men den rene viden er mindre værd, hvis man ikke formår at anvende den ved reelle forretningsudfordringer.
Derfor baseres undervisningen på AVT Business School på den såkaldte Case Method, der er udviklet på Harvard Business School tilbage i 1920’erne. De studerende får introduceret et scenarie, hentet fra den virkelige forretningsverden. De skal herefter applicere den viden og de værktøjer, de lærer til undervisningen på casen. Metoden er en dybtgående læringsmetode, som adresserer erhvervslivets største udfordringer. Den studerende placeres i rollen som beslutningstager, og lærer derved at analysere og vurdere mange alsidige situationer.
Brugbar viden – med det samme
Case metoden er en stor del af AVT’s læringsfilosofi, idet den giver de studerende mulighed for at lære fra reelle globale forretningsudfordringer. Resultatet er, at de studerende selv tilegner sig de bedste evner indenfor analyse, vurdering og eksekvering, som de kan benytte gennem hele studiet og resten af deres karriere. Den viden de studerende får på MBA-programmet er dermed konkret og brugbar, da afstanden mellem teori og praksis er gjort mindre.
”Jeg har studeret i mange år, og jeg har en masse teoretisk viden. Derfor var jeg ikke særlig interesseret i endnu en uddannelse, der krævede at jeg skulle læse en masse tunge bøger. Det var derfor jeg valgte AVT. Jeg kan godt lide case-studierne, hvor man får mulighed for at lære af de fejl og successer, som andre virksomheder har oplevet. Jeg har fundet det ekstremt brugbart og nemt at anvende, når jeg har skulle løse svære situationer”, siger professor Henning Langberg, tidligere MBA- studerende ved AVT.
Egne udfordringer
At overføre teori til praksis, stopper dog ikke her.
Efter de studerende har tilegnet sig viden om andre virksomheders udfordringer og problemstillinger, bruges de mange projektopgaver gennem forløbet, til at adressere nogle af de udfordringer, de studerende selv møder igennem deres arbejde. Derved forbliver uddannelsen aktuel for alle.
Samtidig sikrer det en god balance mellem teori om forretningsverdenen og den egentlige forretningsverden. AVT’s pensum er nemlig intellektuelt krævende, men det er ikke et teoretisk studium uden jordforbindelse. Endvidere er pensum opbygget således at det følger med tiden og løbende revurderes. Herunder benyttes undersøgelser fra AMBA.
Understøttet af AMBA undersøgelser

AVT Business School er en officielt akkrediteret MBA- skole gennem The Association of MBA’s – AMBA, der er et internationalt anerkendt akkrediteringsagentur. (Se her)

Ud over den kvalitetssikring det medfører, benytter AVT også AMBA’s undersøgelser, hvor der blandt andet undersøges hvilke fag de største danske CEO’s efterspørger fra graduerede MBA- elever.
Herunder viste den seneste undersøgelse, at der er en kløft mellem, hvad der undervises i, og hvad arbejdsmarkedet efterspørger af kompetencer hos ledere. I følge undersøgelsen efterspørger mellem 83-90 % af nutidens arbejdsgivere MBA studerende med evner indenfor Big Data, New Technologies og Digital Marketing. På baggrund af dette, er netop disse fag blevet integreret i pensum hos AVT Business School, for at gøre uddannelsen yderligere relevant.

Alt i alt er pensum hos AVT Business School relevant og krævende. Ved at kombinere fremadrettet forskning med virksomhedsledernes realiteter, både ved cases og egne problemstillinger, sikrer vi en relevant MBA der danner teori til praksis.

Er du interesseret i at høre mere om hvordan en typisk case er opbygget, har Harvard Business School lavet nedenstående Podcast. Podcasten hedder Cold Call og hver episode er ca. 20 minutter.

 

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School