FAQ

Executive MBA

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om MBA

Sidder du inde med nogle spørgsmål, så kan du måske finde svaret nedenfor - og hvis ikke, så er du altid velkommen til at give os et kald.

Hvordan er den typiske profil på en MBA studerende?

Hos AVT er den MBA studerende typisk 45 år gammel, har i snit 10 års ledelseserfaring og kommer med et ambitiøst ønske om at udvikle sine kompetencer inden for ledelse og forretningsudvikling.

En typisk MBA studerende på AVT kan karakteriseres som “Den ambitiøse mellemleder, der har ca. 10 års ledelseserfaring og befinder sig midt i en spændende karriere”. Vedkommende er i gennemsnit 45 år ved studiestart og har enten et ønske om at blive endnu dygtigere i sin nuværende rolle eller drømmer om at kunne avancere til næste niveau i organisationen.

En MBA studerende hos AVT har typisk en lang eller mellemlang uddannelse bag sig og sidder måske i en specialist-rolle i organisationen men ønsker at kunne varetage en mere “General Manager” funktion, hvor man formår at tænke på tværs af alle organisationens forretningsområder og besidder en tungere strategisk forståelse af forretningens aktiviteter.

På AVT har vi også studerende, som ikke har en længere akademisk baggrund, men som har arbejdet sig op gennem organisationen. Den akademiske baggrund er ikke afgørende. Det afgørende er, at den studerende allerede har nogle års praktisk erfaring med ledelse og derudover har et stærkt ønske om at udfordre sig selv og bygge nye strategiske kompetencer på sit eksisterende ståsted. Fordelingen mellem kvinder og mænd på programmerne er pt. ca. 40/60 i mændenes favør.

AVT’s studerende kommer fra alle typer af industrier og størrelser af virksomheder og kommer både fra det private, det offentlige og NGO’er. Deltagerne kommer altså med vidt forskellige personlige og professionelle baggrunde – men alle med den fællesnævner, at de er dygtige ledere, som ønsker at blive endnu dygtigere til at udvikle deres organisationer. Og netop denne forskellighed giver stor værdi i klasselokalet, når deltagere via deres medstuderendes faglighed får helt nye perspektiver på aktuelle problemstillinger.

På AVT Business School bliver du undervist af top-professorer fra de bedste skoler i verden. Professorer som kommer med en international referenceramme og seneste viden inden for div. forskningsområder. Derfor er AVT’s Executive MBA selvsagt et ambitiøst program, for dig som ønsker reel uddannelse – og ikke blot “her og nu” inspiration. 

Hvad er forskellen på en MBA og en Executive MBA?

At vælge den rigtige type MBA-program kan være afgørende til at nå dine karrieremål. Sådan finder du ud af, om en Executive MBA er det rigtige for dig.

Folk kan beslutte at videreudvikle deres erhvervsuddannelse på et hvilket som helst tidspunkt i deres karriere, så handelsskoler/business school og universiteter tilbyder ofte en række programmer, der rummer forskellige niveauer. En Executive MBA (EMBA) er et avanceret erhvervsuddannelsesprogram designet til personer, der er omkring 10 til 15 år inde i deres karriere.

Personer uden erfaring kan også vælge en fulltime MBA eller deltids MBA, hvor der ikke er krav om nogen erfaringserfaring. Så Executive angiver, at folk har megen erfaring, når de er på programmet. Selve MBA programmet (Executive eller ej) tilrettelægges efter den målgruppe, som programmet har. Dvs. at en Executive MBA (EMBA) er designet til personer, der er omkring 10 til 15 år inde i deres karriere. Personerne vil fortsætte med at arbejde, mens de forfølger deres MBA. Mere intensiv undervisning giver personerne mulighed for at gennemføre deres program på to år – den samme tidsramme, der er typisk for et traditionelt fulltime MBA-program i USA, hvor fulltime i Europa er typisk kun 1 år.

 

Hvor meget tid skal jeg bruge pr. fag?

I gennemsnit er fagene på AVT’s programmer estimeret til at optage 10-12 timer om ugen – alt inkl.

En generel tommelfingerregel er, at du i gennemsnit skal bruge ca. 10-12 timer om ugen på et MBA studie hos AVT. Denne gennemsnitslige timesats er en sammenlægning af både forberedelsestid inden workshoppen med underviseren, fremmøde til selve undervisningen og opgaveskrivning for egen organisation efter fagets workshopdage.

Timeantallet kan selvfølgelig variere alt afhængig af ambitioner og faglighed, samt i hvilken grad det pågældende fag smelter sammen med øvrige arbejdsopgaver, som er højt på din agenda. Ligeledes kan timeforbruget også variere afhængig at om du er i læse eller skrivefase.

Alle fag er designet, så du kan deltage uden af have faglig viden om området, inden du starter på faget. For eksempel kræver det ikke færdigheder inden for økonomi og finans at kunne deltage og lære en masse fra faget ‘Financial Management’. Det vigtigste er at du har lyst til at lære at tale og forstå “CFO’ens sprog”.

Alle workshops afholdes på 2-3 sammenhængende hverdage. Et fag forløber over en periode på ca. 2 måneder fra du modtager dit forberedelses-materiale, til du har deltaget på workshoppen til du efterfølgende har ca. fire uger til at skrive fagets afsluttende opgave.

Hvordan skriver man MBA opgaver?

Alle fag på AVT afsluttes med en individuel skriftlig opgave, hvor du demonstrerer, hvordan det lærte stof kan generere værdi i en aktuel problemstilling i din organisation.

Alle 18 enkeltfag på AVT’s MBA program afsluttes og bestås med en mindre skriftlig opgave, som du skriver individuelt. Hertil modtager du en feedback og karakter fra fagets underviser.

Da underviserne på AVT kommer fra forskellige skoler i verden, kan formatet på afleveringsopgaven også variere fra fag til fag. Fælles ved alle opgaverne er formålet om at give dig mulighed for at applicere det du har lært på pågældende fag på en aktuel problemstilling i din organisation. Dette understøtter AVT’s generelle praktiske tilgang til læring, hvor alt hvad du lærer på skolebænken skal kunne omsættes til direkte action og værdi i din organisatoriske kontekst.

Omfang: Opgaverne ligger på 2000-3000 ord svarende til 6-8 sider og udarbejdes generelt i et ‘Business Rapport Format’ som typisk består af følgende elementer:

 1. Description of the challenge or opportunity
 2. Analysis of the situation
 3. Proposal of a solution including recomendations ‘going forward’

Opgaver skrives og afleveres på engelsk, da alle AVT’s undervisere kommer fra udlandet. Så udover at træne dine strategiske analyseevner, vil du samtidig få styrket dine færdigheder i at producere ledelses-kommunikation på engelsk og i et ‘to the point’- format. Din opgave vurderes dog ikke på, hvor dygtig du er til at skrive på engelsk men derimod hvor dygtig du er til at kunne omsætte din nye viden til noget, der kan gøre en forskel i din organisation. 

Hvis du skulle stå uden job, og derved uden en organisation at skrive opgave for, kan du vælge at skrive for en hvilken som helst anden organisation, hvorfra du kan skaffe relevant data og insights.

Hvad kræver det at bestå MBA programmet?

Udover aktiv deltagelse på workshops kræver det samlet set et B- som gennemsnit for alle afleveringsopgaver at bestå hele MBA programmet.

For at bestå AVT’s Executive MBA program skal du have deltaget aktivt på alle programmets workshops. Derudover skal du have afleveret og bestået de skriftlige opgaver, der følger med til hvert fag og samlet set have opnået en gennemsnitslig karakter på minimum B-.

AVT benytter den amerikanske karakterskala, som er visualiseret herunder:

Hvordan bliver studiegrupper sat sammen?

Arbejde i studiegrupper bruges primært, når du er til undervisning på skolen. Grupperne består af 3-5 personer og sammensættes til hvert fag. Du vil igennem hele MBA’en møde en masse nye spændende relationer til dit netværk.

Hvert af MBA’ens 18 fag indeholder en super intens og interaktiv 2-dages workshop, hvor underviseren flyves ind til skolen på Skt. Annæ Plads i hjertet af København. Da AVT’s undervisere kommer fra forskellige internationale skoler, varierer deres undervisningsformat også. Nogle fag indeholder en del arbejde i studiegrupper – eller learning teams – når man er til stede på workshoppen, hvorimod andre fag gennemføres primært som undervisning i plenum. Inden fremmøde på hver workshop vil AVT sætte deltagerne sammen i learning teams på 3-5 personer, som man sidder sammen med i undervisningslokalet. Ved sammensætning af disse teams skeles der til industri, baggrund, erfaring, hvor langt i forløbet man er samt eventuelle konkurrencemæssige hensyn. Formålet er at opnå grupper med stor diversitet så du kan lære mest muligt at folk med en anden professionel baggrund end din egen.

Det varierer meget, hvordan deltagerne ønsker at bruge deres learning teams uden for skoletiden. Nogle arrangerer løbende møder for at diskutere det faglige stof og evt. give sparring på hinandens opgaver. Nogle ønsker også sociale aktiviteter og arrangerer fx. en middag efter en workshop. Andre bruger kun hinandens input og gode selskab, når de er til undervisning på skolen og løbende skal løse forskellige små opgaver i gruppen.

Fra AVT’s side er der ingen krav til at mødes eller arbejde i disse grupper uden for skoletiden. Der vil heller ikke forekomme som afleveringsopgaver i gruppen. Alle opgaver skrives individuelt for egen organisation, og man styrer således selv, hvor meget man ønsker at dyrke studie-relationerne uden for skolen.

Studiegrupperne kan variere fra workshop til workshop, da der grundet AVT’s fleksible studiestruktur ofte vil være både nye og “gamle” studerende til stede på workshoppen. Denne model giver dig rig mulighed for at få en masse nye bekendtskaber i dit professionelle netværk.

Kan jeg få merit for tidligere uddannelser?

I nogle tilfælde kan du opnå merit for et tidligere studie på masterniveau.

MBA programmet er en uddannelse på masterniveau. Har du tidligere studeret andre uddannelser på masterniveau, kan der i enkelte tilfælde gives merit for dele af dit tidligere studie. Men da der selv inden for masteruddannelserne er stor forskel på indhold, niveau, undervisnings-og eksamensformer, vil det altid være en individuel vurdering af, hvorvidt der er overlap, som kan give merit. Vi tager dig meget gerne dialogen med dig herom.

Ring til os på 70208828 for at høre nærmere om elementer fra dit tidligere studieforløb kan give merit til AVT’s Executive MBA uddannelse.

Hvad er adgangskravene til Executive MBA?

Målet med at stille nogle adgangskriterier op, er at sikre en god optagelsesproces for ansøgeren, så du realisere de karriereaspirationer, som du måtte have.

Alle ansøgere skal opfylde nedenstående adgangskriterier: 

 • De skal opfylde følgende kriterier for optagelse: Ledelsespotentiale, ambitioner og drivkraft
 • Mindst tre års relevant erhvervserfaring
 • En bachelorgrad (undtagelser kan være tilladt).
 • Engelsksproglige færdigheder (mundtlig forståelse og en høj grad af skriftlig beherskelse – hvilket testes ved optagelsessamtalen).
 • Støtte fra den studerendes arbejdsgiver med hensyn til tid og forpligtelser.
 • Virksomhedens støtte, ikke kun i form af tid, men også i form af vilje til at stille passende projekter til rådighed for den studerende.

Ansøgere mødes ofte indledningsvis uformelt med en fra programledelsen. Under denne drøftelse får ansøgerne tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om en formel ansøgning kan godkendes eller ej. 

Ansøgere skal indsende en skriftlig ansøgningspakke som det første skridt i retning af at ansøge om optagelse på Executive MBA-programmet. Når ansøgningspakken er modtaget, planlægger MBA-direktøren en optagelsessamtale. 

Optagelsesudvalget ledes af den executive dean samt består af MBA-direktøren og programdirektøren. I særlige tilfælde vil honorary dean, som også er formand for det akademiske råd, også blive hørt. Optagelsesudvalget mødes hver tredje måned og afholder også virtuelle møder for at træffe afgørelse om ansøgninger fra potentielle MBA-studerende.

Hvilken uddannelse skal jeg have før, at jeg kan starte på en MBA?

Skal man have en bacheloruddannelse for at starte på et MBA-program, eller kan man gå direkte ind på uddannelsen? Og hvad er nogle af de mest almindelige forudsætninger for et MBA-program?

En MBA er en stor investering – og du skal være sikker på, at du er klar til det. En bachelorgrad giver dig de grundlæggende færdigheder og den viden, du har brug for for at få succes på et MBA-program. Men når det er sagt, så kan du blot nøjes med at have relevant erhvervserfaring, som gør, at du kan komme ind på Executive MBA programmet.  Såfremt du har en længere relevant erhvervserfaring, vil der stadig være mulighed for optagesle på vores progam. De fleste har 10+ år, men vi afgør det altid i en dialog med dig. 

Alle ansøgere skal opfylde nedenstående adgangskriterier: 

 • De skal opfylde følgende kriterier for optagelse: Ledelsespotentiale, ambitioner og drivkraft
 • Mindst tre års relevant erhvervserfaring
 • En bachelorgrad (undtagelser kan være tilladt).
 • Engelsksproglige færdigheder (mundtlig forståelse og en høj grad af skriftlig beherskelse – hvilket testes ved optagelsessamtalen).
 • Støtte fra den studerendes arbejdsgiver med hensyn til tid og forpligtelser.
 • Virksomhedens støtte, ikke kun i form af tid, men også i form af vilje til at stille passende projekter til rådighed for den studerende.

Kontakt os på +45 7020 8828 eller skriv til [email protected]. Du er også meget velkommen til at booke et møde med en programvejleder via dette link.

 1. En MBA kan hjælpe dig med at fremme din karriere og tjene flere penge i løbet af dit liv.
 2. De færdigheder og den viden, du lærer på et MBA-program, kan anvendes i en lang række brancher
 3. Du får adgang til et netværk af alumner, som kan hjælpe dig med at finde job og netværksmuligheder
Hvad koster det at tage en MBA?

Prisen for at tage en MBA på en business school varierer af skolen og programmet. Generelt er priserne i Danmark ikke ret høje for et MBA-program, og derudover kan de også være finansieret gennem legater og bruttolønsordningen.

I udlandet vil en MBA-uddannelse typisk koste mellem $ 30.000 og $ 120.000 eller mere, afhængigt af skolen og programmet. Skolerne kan tilbyde forskellige muligheder for finansiering, såsom lån, stipendier og bruttolønsordningen – alt efter om der er tale om fuldtid eller deltid. Det er vigtigt at undersøge disse muligheder grundigt for at sikre, at man har den bedst mulige finansiering for ens personlige situation.

Det er også vigtigt at undersøge de forskellige skoler og programmer, der tilbydes, for at sikre, at du vælger den rette skole og program for dine karrieremål og personlige præferencer. Skolerne kan have forskellige fokusområder, og nogle kan have mere erfaring og kompetence inden for specifikke brancher eller områder.

Det er også vigtigt at overveje de ekstra omkostninger, der kan være involveret i at tage en MBA, såsom bøger, materialer, rejseomkostninger og ophold. Igen vil disse omkostninger også variere afhængigt af skolen og programmet.

Undersøg grundigt disse omkostninger før man beslutter dig for at tage en MBA. Det er også en god idé at tale med tidligere studerende eller alumni for at få deres perspektiv på skolen og programmet. På denne måde kan man få et realistisk billede af omkostningerne og det fulde potentiale af den økonomiske investering.

På AVT Business School tilbyder vi, at du kan dele MBA’en op i flere dele, så du både nemmere kan overskue økonomien samt perioden for din MBA. Nedenstående finder du både MBA enkeltfag samt den populære CBA og MBA:

 • Executive MBA: DKK 378.500 + moms inkl. studiematerale og forplejning under workshops
 • CBA: DKK 109.500 + moms inkl. studiematerale og forplejning under workshops
 • MBA Single Courses: DKK 25.000 + moms inkl. studiematerale og forplejning under workshops
MBA informationsmøde

Er du blevet nysgerrig på en af vores lederuddannelser? Kom til et online eller fysisk informationsmøde for at blive klogere på dine muligheder.

Online eller fysiske MBA informationsmøder er en god mulighed for at få mere information om en MBA-uddannelse og undersøge, om det er den rigtige beslutning for dig. Disse møder giver dig mulighed for at høre om skolens fakultet og studerendes erfaringer med programmet, samt at stille spørgsmål og få svar på eventuelle bekymringer, du måtte have.

Et MBA-informationsmøde kan typisk omfatte en præsentation om skolens MBA-program, en diskussion om uddannelsesindholdet og karrieremulighederne efter endt uddannelse, samt en Q&A session, hvor du kan stille spørgsmål til en af skolens repræsentanter. Derudover kan du også få oplysninger om optagelseskravene, finansieringsmuligheder og eventuelle stipendier, som måtte være tilgængelige.

Det er vigtigt at undersøge og sammenligne flere skoler og programmer, inden du træffer en beslutning. Det er også vigtigt at tage højde for din personlige og professionelle situation samt overveje, hvordan en MBA-uddannelse vil påvirke din karriere.

Så hvis du overvejer en MBA-uddannelse, bør du deltage i et MBA informationsmøde for at få en dybere forståelse af dine muligheder og hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning.

Så tilmeld dig vores informationsmøde og bliv klogere på, hvad den rigtige uddannelse er for netop dig, der hvor du er lige nu.

Tilmeld dig til et informationsmøde her.

Er der valgfag på MBA programmet?

På MBA’en findes der fire spændende valgfag, hvoraf du vælger de tre, som interesserer dig mest. Alle fag er centreret om ‘Leadership’ og din rolle som leder.

På MBA programmet vælger du tre ud af følgende fire spændende valgfag:

 • Leadership in a Digital Age
 • The Language of Leadership
 • Building Leadership Teams
 • Personal Leadership Wilderness Journey i Sydafrika
Hvordan får du din arbejdsgiver til at supportere en MBA?

I forhold til økonomien/sponsoreringen, så er der 19 konsulentopgaver for arbejdsgiver i forhold til de strategiske udfordringer, som arbejdsgiveren gerne vil have belyst. Arbejdsgiveren skulle dermed gerne få et stort direkte udbytte af MBA’en.

De værktøjer som du anvender i forhold til de strategiske udfordringer er: Organizational Entrepreneurship, Innovation and New Product Development samt Leading Organizational Change osv.

Derudover er værdien for organisationen:

 • Fastholdelse og motivation af de bedste medarbejdere
 • Deltagerne kan integrere deres studier og deres arbejde med minimal forstyrrelse
 • Deltagerne vil anvende viden til organisatoriske situationer fra det øjeblik, de begynder programmet
 • Deltagerne vil løbende forbedre deres organisatoriske bevidsthed og ledelse/lederskab
 • Deltagerne vil udvikle evner inden for teamsamarbejde og teamledelse ekspertise
 • Deltagerne kan studere fleksibelt, når det passer dem
 • Hele MBA’en er opdelt i mindre faser, så organisationen kan følge deltagernes fremskridt og sikre, at studiet giver deltageren organisatorisk værdi
Hvorfor Executive MBA?

Når jeg skal anvende en del tid på studiet, får jeg så også værdien tilbage?

Kandidater rapporterer, at deres Executive MBA hjalp dem med at:

 • opnå en forfremmelse
 • udvide deres ekspertiseområde
 • skifte karriere
 • lære flere færdigheder og få viden om erhvervslivet
 • forbedre deres forretningsmæssige og professionelle netværk af kontakter
 • differentiere sig på arbejdsmarkedet
 • ruste dem til at starte deres egen virksomhed
 • opbygge tillid i organisationen
 • få en bredere forståelse af, hvordan virksomheder skal ledes
 • lære om at udvikle en bæredygtig og etisk forsvarlig virksomhed

Mange handelshøjskoler/business schools tilbyder fleksible måder at studere på, enten gennem fjernundervisning eller deltidsuddannelser, så der er muligheder for alle.

Men at tage beslutningen om at tage en Executive MBA og forberede sig på at søge ind på det rigtige forløb kræver overvejelse og information. Og med så mange MBA-programmer derude, kan det kræve noget søgning for at træffe det rigtige valg for dig.

Du finder et væld af informationer designet til at hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning – her på siderne.

Hvor foregår MBA undervisningen på AVT Business School?

I hjertet af København finder du AVT’s smukke faciliteter, der tilbyder dig uddannelse i et fantastisk læringsmiljø.

Nogle siger, at det hele handler om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – og hvis det er tilfældet, er AVT Business School det rette sted at være. Beliggende i hjertet af København – lige mellem Amalienborg Slot og Nyhavn med Skuespilhuset og havnefronten ned ad gaden – AVT Business School har fundet sit hjem midt på Sankt Annæ Plads.

Selve bygningen er et smuk, hvidkalket hus fra 1801, der har været hjemsted for en række af prominente personer og på listen over fredede bygninger i næsten et århundrede. Værelserne er lyse og muntre med højt til loftet og ornamenterede vægge, der viser håndværket for to hundrede år siden.

Undervisningen bygger på den seneste viden og på højaktuelle casestudier, der giver de studerende en relevant og tidssvarende viden, som de kan drage nytte af med det samme.

AVT Business School tilbyder en række uddannelser til individuelle studerende, der ønsker at øge deres forretningsforståelse og styrke deres ledelseskompetencer: Master of Business Administration (MBA), Certificate of Business Administration (CBA) og MBA Enkeltfag.

AVT tilbyder også skræddersyede uddannelsesprogrammer til virksomheder, der ønsker at give deres ledelsesteam et samlet kompetenceløft og skabe en fælles forståelse for virksomhedens strategi.

Hvilke nye karrieremuligheder kan en MBA give?

En MBA udvikler dig fra dit eksisterende ståsted og vil gøre dig endnu dygtigere i din nuværende lederrolle eller løfte dig videre til næste niveau i karrieren.

Et MBA program fra AVT styrker dine kompetencer med seneste viden inden for en lang række fagområder. Du vil i løbet af dit studie dygtiggøre dig inden for 18 ledelses- og managementområder samt fordybelsens glæde i en afsluttende strategisk hovedopgave. Disse 18 fagområder strækker sig over klassiske fag som Strategy, Finance og Marketing til nyere fag som f.eks. Purpose-driven Leadership, Sustainability in Business og AI & Digital Transformations. MBA’en udvikler dig til at kunne tænke holistisk og ruster dig med et analyseapparat og et strategisk fundament, som gør dig i stand til at “tale og forstå hele organisationens sprog”.
Du får en lang række værktøjer og frameworks, som er direkte anvendelige i enhver organisatorisk kontekst. Du bliver således et stærkere asset – både i forhold til udviklingen af dit forretningsområde og dig som leder.

For nogle MBA studerende handler det om at blive endnu dygtigere i deres nuværende job i eksisterende organisation. For andre bliver MBA’en springbrættet til et nyt kapitel i karrieren – måske i form af at kunne løfte sig fra specialist til en ny rolle som general manager eller måske helt skifte spor og blive selvstændig. Og for endnu andre handler det om at blive klædt på til at kunne varetage en Executive rolle på øverste niveau i organisationen. MBA’en er internationalt anset som en af de ypperste uddannelser inden for general management og er ofte den kvalifikation, som man bør have med på CV’et, hvis man vil helt til tops i en organisation.

Uanset hvad endemålet er, giver MBA programmet dig helt nye perspektiver på forretnings- og organisationsudvikling samt en ny forståelse af dit eget potentiale som leder.

Derudover får du selvfølgelig også et værdifuldt netværk af andre spændende erhvervsledere gennem dine medstuderende og thought-leaders via AVT’s internationale fakultet, som håndplukkes fra de bedste skoler i verden.

Med en international MBA i bagagen er mulighederne mange – valget er dit 👏

Hvilken erhvervserfaring skal man have for at læse en MBA?

Optagelse på AVT’s Executive MBA kræver minimum tre års ledelseserfaring. Disse års erfaring kan være hentet fra alle typer af erhverv.

Det varierer fra skole til skole, hvor meget og hvilken type erhvervserfaring du skal have for at læse et MBA program. I betegnelsen ‘Executive MBA’ ligger der, at du læser dit MBA studie på deltid ved siden af en rolle som fungerende leder. På AVT’s Executive MBA program er der ikke krav om erfaring fra særlige typer af erhverv. Det eneste krav er, at du skal have minimum tre års ledelseserfaring, da uddannelsen er designet til erfarne folk, som ved hvad det vil sige at have en ledende rolle i deres organisation. Ledelseserfaring er dog et vidt begreb, og du kan have ledelseserfaring fra ledelse af projekter, afdelinger, større budgetter, teams eller andet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravet til tre års ledelseserfaring, så giv os endelig et kald på tlf. 70208828, her vil vi give dig en individuel vurdering.

Bruttolønsordning – En mulighed for finansiering

Det er ikke altid, at arbejdsgiverne kan finansiere hele eller dele af din efteruddannelse. I den situation kan en bruttolønsordning være en fordelagtig økonomiske løsning for dig.

Bruttolønsordningen giver mulighed for at modregne studieudgiften, kørsel, kost og logi inkl. moms i din bruttoløn, dvs. inden skattetræk (Skat.dk – Arbejdsgiverbetalt uddannelse).

Bemærk, det er virksomhedens skøn over omkostninger, hvorvidt omkostningen kan anses for arbejdsrelateret eller ej. Virksomheden skal således vurdere, hvorvidt uddannelsen fremmer medarbejderens arbejde i virksomheden, eller om det mere er for at afdække et privat formål / medarbejderes eget ønske om tillæring af viden.

Når der er tale om virksomhedens ønske om, at medarbejderen tillærer sig ny viden, må det anses for arbejdsrelateret og således med mulighed for fradrag. Omvendt er situationen, hvis det alene beror på medarbejderens eget ønske om uddannelse, hvorfor omkostningen således må anses for privat anliggende.

Bruttolønsordningen giver et fradrag i din personlige indkomst, der ofte svarer til en skattemæssig værdi på ca. 50% og skal altid aftales med arbejdsgiver.

En uddannelse hos AVT udvikler din ledelse- og beslutningskompetence samt styrke dit aktiv i forretningen. Desuden tager de strategiske studieopgaver afsæt i organisationens udfordringer samt din lederrolle.

Bruger I GMAT som optagelseskriterie til MBA?

MBA-programmer accepterer studerende med mange forskellige baggrunde, og GMAT er bestemt ikke et afgørende kriterium, der bruges til at afgøre, om en person er den rette til programmet.

På AVT Business School mener vi, at hver enkelt studerendes erfaring og evner bør tages i betragtning som en vigtig del af vores optagelseskriterier. Vi sørger for at undersøge hver enkelt kandidats tidligere resultater, uddannelse, færdigheder og kvalifikationer for at vurdere, om han eller hun er egnet til MBA-programmet. Ud over disse elementer tages der også hensyn til ambition, ledelsespotentiale og drivkraft. I sidste ende vidner MBA-optagelsesprocessen om vores institutions forpligtelse til at give den bedst mulige akademiske og professionelle oplevelse for hver enkelt studerende, der er indskrevet på MBA-programmet.

En af grundene til, at nogle business schools ikke kræver, at ansøgere skal tage GMAT-prøven er, at der er tvivl om, hvorvidt testresultaterne er et nøjagtigt barometer for ansøgernes færdigheder og egnethed til lederskab i erhvervslivet.

Hvordan er en MBA struktureret?

Et Executive MBA program hos AVT Business School er fleksibelt bygget op og kan studeres i én mundfuld eller i flere mindre bidder.

AVT’s Executive MBA program er fleksibelt bygget op omkring 18 inspirerende forretnings- og ledelsesfag + et afsluttende hovedopgave forløb. Det fulde MBA forløb kan gennemføres på 16-24 måneder, men kan også strækkes over længere tid, hvis der er et behov for det. MBA’ens 18 fag er inddelt i 3 CBA’er, som hvert forløber over ca. 8 mdr. og kører under forskellige tematikker:

Hvert CBA forløb fungerer som et selvstændigt afsluttet program men er samtidig første del af den fulde MBA. Så med andre ord er AVT’s MBA struktur lidt anderledes, fordi den giver dig forskellige muligheder for at dele uddannelsen op i mindre bidder og evt. holde pauser undervejs. Dette kan være en fordel ift. at få den fornødne opbakning – både i virksomheden og på hjemmefronten. Med denne struktur får du også en fair chance for kun at forpligte dig til en tredjedel og opleve den værdi, som programmet giver dig og din organisation samt mærke, hvordan det er at læse et deltidsstudie ved siden af et i forvejen travlt liv. Med disse tre CBA programmer, har du således mulighed for at starte op på AVT’s MBA program flere gange om året. 

Hvert af de 18 fag indeholder tre grundelementer:

 1. Forberedelse til en 2-dages workshop med en underviser fra en af verdens førende skoler. Herunder fx læsning af relevant teori + aktuelle Harvard Cases. Alle workshops foregår på AVT Business School på Skt. Annæ Plads i hjertet af København.
 2. Aktiv deltagelse på selve workshoppen, som finder sted med ca. 5 ugers mellemrum. Alle workshops afholdes på hverdage i tidsrummet 08:00-17:00.
 3. Aflevering af en skriftlig opgave i form af en business rapport skrevet for egen organisation. Du har ca. 4 uger til at skrive denne opgave. Her bliver du vurderet på, hvordan du formår at applicere de lærte teorier og frameworks på en selvvalgt problemstilling i din organisation og derefter komme med anbefalinger til organisationens beslutningstagere.

Der vil kontinuerligt være overlap mellem to fag, så mens du er i gang med at afslutte ét fag, begynder du samtidig at forberede dig på det næste fag.

Hvem underviser på MBA?

For at sikre sig relevant undervisning er det vigtigt, at underviserne er af høj kvalitet.

AVT Business School er kendt for at håndplukke undervisere fra nogle af verdens førende business schools og universiteter, og det giver de studerende mulighed for at lære fra de bedste i branchen.

Don Kieffer er en af de undervisere, som AVT har hentet fra MIT Sloan. Han er en erfaren underviser og forsker med fokus på ledelse, strategi og innovation. Han har skrevet flere artikler om disse emner og er blevet offentliggjort i anerkendte tidsskrifter som Harvard Business Review og MIT Sloan Management Review.

Susan Lynch er en anden underviser fra INSEAD, som AVT har rekrutteret. Hun er en erfaren underviser og forsker med fokus på ledelse, strategi og organisatorisk adfærd. Hun har skrevet flere bøger og artikler om disse emner, og hendes forskning er blevet offentliggjort i anerkendte tidsskrifter som Academy of Management Journal og Administrative Science Quarterly. Hun startede karrieren hos McKinsey i Sydney og New York.

AVT Business School er også hjemsted for mange andre erfarne og dygtige undervisere med en bred vifte af faglige interesser og erfaringer. Deres undervisning er baseret på den nyeste forskning og praktiske erfaringer, og de kan give studerende værdifuld indsigt og rådgivning om deres karrieremuligheder.

AVT Business School er kendt for at have en meget personlig tilgang til undervisningen. Deres undervisere er altid tilgængelige for studerende, og de arbejder tæt sammen med dem for at sikre, at de får den viden og de færdigheder, de har brug for for at nå deres karrieremål.

Alt i alt er AVT Business School et sted, hvor studerende har mulighed for at lære fra nogle af de bedste undervisere i verden. Undervisere er erfarne og kompetente, og de kan give studerende værdifuld indsigt og rådgivning om deres karrieremuligheder.

Kan jeg søge legater til en MBA?

Ja, det er muligt at søge legater til en MBA (Master of Business Administration). Der er en række forskellige legater, stipendier og finansieringsmuligheder, der er tilgængelige for studerende, som ønsker at tage en MBA.

Det er vigtigt at undersøge de forskellige legater, som er tilgængelige for at finde dem, der passer bedst til ens kvalifikationer og erhvervsmæssige mål. Nogle legater kan være begrænset til bestemte brancher eller geografiske områder, mens andre kan have specifikke krav om ledererfaring.

En god måde at finde legater er at undersøge de forskellige business skoler, du overvejer at søge. Nogle skoler har egne legatfonde, der kan hjælpe med finansiering af en MBA. Derudover kan man også undersøge, om der er legater tilgængelige fra fagforeninger eller professionelle organisationer, som er relevante for ens branche.

Det er også vigtigt at undersøge, om der er legater tilgængelige fra den offentlige sektor. Der kan være legater tilgængelige fra andre offentlige kilder, som kan hjælpe med at finansiere en MBA.

Søgning efter legater kan tage tid, men det er vigtigt at bruge tid på at undersøge de forskellige muligheder, da det kan hjælpe med at reducere den økonomiske investering ved at tage en MBA. Det er også vigtigt at huske på, at mange legater og stipendier har ansøgningsfrister, så det er vigtigt at planlægge tid til at ansøge i god tid.

Du kan søge legater til din MBA-uddannelse. Hvert år bliver der udbudt forskellige legater. Du kan læse mere om dem her, hvor du også kan se, hvordan du ansøger.

Yderligere spørgmål?

Har du ikke fået svar på dine spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os!