Hvad er en MBA?

MBA er en forkortelse af Master of Business Administration og er den mest anerkendte lederuddannelse i verden. Uddannelsen er en generel lederuddannelse, der giver indblik i et bredt spektrum af emner og fagområder, så som strategi, marketing, økonomi, HR, produktionsstyring og ikke mindst personlig ledelse. MBA-uddannelsen blev skabt af Harvard Business School for mere end 100 år siden og har siden da bredt sig til skoler i hele verden.

Hvem læser en MBA?

De fleste MBA-studerende har en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau og har mindst fem års ledelseserfaring, men det kan være både personaleledelse, projektledelse, budget ansvar osv. De studerende kommer fra vidt forskellige brancher og er typisk placeret på top- eller mellemlederniveau i deres virksomhed. De fleste MBA-studerende er mellem 35 og 50 år.

Hvor kan man læse en MBA?

Der findes MBA-skoler i hele verden, men hvis man ønsker at læse sin MBA i Danmark, er der otte akkrediterede skoler at vælge imellem:

  • AVT Business School
  • Copenhagen Business School (CBS)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Henley Business School
  • Niels Brock Business College
  • Syddansk Universitet (SDU)
  • Aalborg Universitet
  • Aarhus Universitet

Hvad får man ud af at læse en MBA?

MBA’en giver indblik i de vigtigste emner og fagområder i en virksomhed og er dermed et godt udgangspunkt, hvis man eksempelvis har ambitioner om at blive en del af topledelsen, hvor der er behov for at vide noget om alle aspekter af virksomhedens drift. Det kan især være relevant, hvis man har en faglig eller teknisk uddannelse og ikke har modtaget undervisning i hverken strategiudvikling, økonomistyring eller personlig ledelse.

Hvad er CBA?

Certificate in Business Administration (CBA) er en selvstændig lederuddannelse, der giver dig en grundlæggende viden om relevante emner og fagområder og en række værdifulde redskaber, som kan hjælpe dig til at blive en endnu bedre leder. CBA’en er samtidig første del af MBA-uddannelsen på AVT Business School. Du modtager derfor et diplom, når du færdiggør CBA-uddannelsen, og er samtidig berettiget til at fortsætte på MBA-uddannelsen.

Det tager otte måneder at gennemføre en CBA, og du kan påbegynde uddannelsen i både april og september.

Hvad koster en MBA?

The Executive MBA på AVT Business School er opdelt i tre moduler:

CBA 107.000 kroner eksklusive moms

BBA 107.000 kroner eksklusive moms

MBA 185.000 kroner eksklusive moms

Den samlede Executive MBA koster dermed 399.000 kroner eksklusive moms.

Hvordan finansierer jeg en MBA?

Som lønmodtager er den bedste løsning, at din arbejdsgiver betaler for uddannelsen. Det kan eksempelvis være et alternativ til at bede om mere i løn. Nogle arbejdsgivere vil ikke betale hele uddannelsen, men vil gerne betale en del, så I kan deles om udgiften. Hvis du skal betale hele eller dele af uddannelsen selv, kan det være en god ide at benytte bruttolønsordningen.

Hvad er bruttolønsordningen?

Hvis du selv skal betale din uddannelse, har du mulighed for at spare i skat ved at benytte bruttolønsordningen. Du skal blot indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at virksomheden betaler for uddannelsen, og at du midlertidigt går et tilsvarende beløb ned i løn. Dermed koster ordningen ikke din arbejdsgiver en krone, men du sparer skatteudgiften på det beløb, du er gået ned i løn. Dermed kan du få uddannelsen til cirka halv pris.

Hvad er akkreditering?

AVT Business School er officielt akkrediteret af den internationale Association of MBAs (AMBA) i London. Det er din garanti for, at MBA-programmet på AVT Business School lever op til de internationale regler og standarder, der gælder for MBA-uddannelsen i forhold til især fagligt indhold.

Hvor lang tid tager en MBA?

AVT Business School tilbyder en fleksibel MBA, så du (næsten) selv kan bestemme, hvor lang tid det skal tage. Du kan som udgangspunkt vælge mellem tre modeller:

2-Year MBA

Tager 24 måneder og begynder hvert år i september

Fast-Track MBA

Tager 18 måneder og begynder hvert år i april

Flexible MBA

Tager minimum 36 måneder med opstart i både april og september

Med Flexible bestemmer du selv, hvor lang pause, du vil tage mellem de tre moduler. Hvis du eksempelvis begynder i april og holder pause mellem hvert modul, vil det tage dig 36 måneder at gennemføre uddannelsen. Hvis du begynder i september og holder pause mellem hvert modul, vil det tage dig 48 måneder.

Hvordan foregår undervisningen?

Al undervisning (studieturen undtaget) foregår i AVT’s undervisningslokaler på Sankt Annæ Plads i København. Undervisningen foregår som udgangspunkt ved forelæsninger, hvor de studerende opfordres til at deltage aktivt. De studerende er dog også opdelt i mindre grupper på fire-fem personer, der – som en del af undervisningen – løser opgaver i fællesskab og fungerer som sparringspartnere for hinanden i løbet af uddannelsen.

Hvilken eksamensform benytter AVT sig af?

De fleste fag bliver afsluttet med en individuel opgave, som skal afleveres cirka en måned efter, at man har været til undervisning. I enkelte fag skal der afleveres en gruppeopgave. Den afsluttende opgave på MBA-uddannelsen er en individuel opgave, der skal forsvares ved en mundtlig eksamen.

Hvordan afslutter man uddannelsen?

Når man har bestået alle fag på et af de tre moduler, har man gjort sig fortjent til at få et officielt diplom. Diplomerne bliver uddelt ved den årlige afslutningsceremoni på Børsen i København. Her kan man invitere sine nærmeste familie og venner til at overvære ceremonien, der afsluttes med en champagne-reception.

Læs mere om MBA.

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
You may also like

Mette Phillips: Rustet til forandringer

Forandringer, i måden arbejdsmarkedet vurderer kandidaters kvalifikationer, er årsagen til, at Mette Phillips har valgt at søge ind på MBA-forløbet på AVT Business School. ”Arbejdsmarkedet kræver i højere grad end tidligere, at man er universitetsuddannet. Jeg har ikke en universitetsgrad, for da jeg var yngre, så ville jeg hellere ud og have praktisk viden”, siger […]

Read more

The Customer Journey

  Adopting to your customers needs Particular in times of crisis, customers interaction with a company can trigger an immediate and lingering effect on his or hers sense of trust and loyalty. Keeping a pulse on changing customer preferences and rapidly innovating to redesign customer journeys that matter to a very different context will be […]

Read more