News and Blog

Hvad er forandringsledelse – Change Management

Executive MBA

Hvad er forandringsledelse – Change Management

Forandringsledelse handler om at lede en forandringsproces i en organisation fra start til slut. Ledelsen og den enkelte leder har fokus på at forandringsprocessen er vellykket ved for eksempel at opnå opbakning om processen. Det er især vigtigt at undgå for stor usikkerhed blandt medarbejderne.
Det er vigtigt for ledere at kunne gennemføre en forandringsproces. En virksomheds konkurrencedygtighed afhænger netop af, hvor hurtigt I kan tilpasse jer forandringer. Erhvervslivet er i forandring. Det skyldes globaliseringen, digitaliseringen og den teknologiske udvikling, der er med til hastigt at forandre vilkårene i erhvervslivet. Det betyder at landskabet, en virksomhed navigerer rundt i, bliver ved med at ændre sig, og man må derfor tilpasse sig for at stå stærkt i branchen.
Forandringer er udfordrende, fordi de fleste kan lide at gøre tingene, som de plejer. Folk er i det hele taget rigtig dårlige til forandringer, og finder det svært at ændre sine rutiner. Forandringer ses derfor som en forstyrrelse og kan, hvis processen ikke håndteres korrekt, føre til en øget utryghed blandt medarbejderne. At finde frem til, hvad der skal forandres er ofte nemmere end faktisk at skabe en forandring.
Hvordan forandringsleder man?
Hver organisation vil have sine udfordringer med en forandring, og der findes derfor ikke en manual for den vellykkede forandringsproces. Som leder er der dog en række punkter, som man skal have for øje for at kunne skabe en forandring. Det er blandt andet:
Stå ved forandringen
For at få sine medarbejderes opbakning er det vigtigt, at man viser, at man selv vil og tror på forandringen. Det er især vigtigt, at man står ved sin mening trods modstand. Det er alt andet lige nemmere at overbevise andre om, at det er en nødvendig forandring, hvis man selv tror på det. Modstand overfor forandringer skyldes ofte mangel på overbevisning, derfor er det vigtigt at man viser erfaringer, hvor den forandring du vil gennemføre har virket.
Inspirer medarbejderne
Som en del af forandringsledelse handler det om at skabe situationer og oplevelser, der gør det muligt for dine medarbejdere at skabe nye identiteter og finde deres egne mening med forandringerne. Her er du som leder utrolig vigtig, da du inspirerer (eller afskrækker) gennem dine ord og handlinger. Derfor er det vigtigt, at du er ærlig, at du sætter tonen og går forrest i processen og samtidig giver rum for en åben dialog om den nye status quo.
Kommuniker tydeligt
Med forandringen kommer der en ny vision for dit team, afdeling eller måske for hele organisationen. For at skabe en effektiv forandringsproces handler det om klart at kommunikere den nye vision.
Det er vigtigt, at du viser, at du har styr på processen. Det gør du blandt andet ved klart at forklare, hvad du mener, hvad det præcise mål er med forandringen, og hvad du forventer af dine medarbejdere. På denne måde kan du modvirke den usikkerhed og utryghed som mange oplever i en forandringsproces.
Forandringsledelse på AVT Business School
På AVT Business School har de studerende faget Change Management på modulet Influential Leadership, der er en del af MBA’en . På faget giver de studerende teoretisk ramme og praktiske værktøjer. De er nødvendige for at blive en effektiv forandringsleder uanset, hvilken situation man befinder sig i. Psykologien bag at ændre folks adfærd, og hvordan ledere kan bruge det til at tranformere organisationen vil blive udforsket.
I år er det Professor Raina Brands fra London Business School, der med et særligt stort indblik i, hvilke psykologiske mekanismer, der er på spil i en forandringsproces, guider de studerende gennem teorier og cases.

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School