MBA – hvad er akkreditering?

akkreditering_avt

Akkreditering har fundet ind i de danske stuer, men hvad det egentlig og hvad betyder det for en uddannelse at være akkrediteret. Der findes flere typer af akkrediteringer – både nationale og internationale. Akkrediteringer gives både for enkelte uddannelser samt institutioner og den danske akkrediteringsinstitution ACE (Denmark) beskriver akkreditering således:

“Som metode er akkreditering ensbetydende med en direkte kontrol af, hvorvidt en uddannelse eller institution lever op til en række foruddefinerede kriterier for kvalitet. En akkreditering resulterer i en autoritativ godkendelse/ikke-godkendelse af en uddannelse eller institution. Et resultat af den autoritative godkendelse kan være at opnå særlige rettigheder som fx retten til selv at udbyde nye uddannelser og grader.”

Kriterierne er umiddelbart fordelt på 5 punkter:

  • Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet
  • Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet
  • Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte
  • Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse
  • Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen

Så man undersøger typisk om der er aftagere af kandidater for uddannelsen gennem akkrediteringsprocessen i Danmark, men ikke om evt deltagere har lyst til eller brug for uddannelsen og hvordan at det passer ind til et specifikt segment af personer i samfundet. Det er i hvert fald ikke et krav.

Som det fremgår af ovenstående 5 kriterier, så opstiller ACE altså heller ikke nogen krav til den faglig tyngde mv. på diverse uddannelser, men ACE nedsætter et såkaldt ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelsen.

Hvis vi kigger nærmere på de akkrediteringer som ACE giver MBA uddannelserne i Danmark, så er der stor forskel på det faglige indhold. Ekspertpanelet har sikkert vurderet at der er et aftagermarked for uddannelsen, og der er en rød tråd igennem uddannelsens formål, til struktur og tilrettelæggelse samt at der foretages en løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen. Desværre har der ikke været gennemgående krav til det faglige indhold på MBA uddannelserne. Derfor er der rigtig stor faglig forskel på MBA uddannelserne i Danmark.

I andre lande er billedet det samme. Jeg kender specielt til det engelske system og her er der ligeledes bl.a meget stor faglig forskel på de engelskes myndigheders akkreditering af MBA. Så på baggrund af et lands akkreditering er gennemsigtigheden begrænset. Dog vil jeg lige sige at et lands akkreditering bedre end ingenting!

Hvis at vi vender os mod de uafhængige internationale akkrediteringssystemer, så er der primært tre muligheder:

  • EQUIS
  • AACSB
  • AMBA

EQUIS og AACSB akkrediterer selve institutionen og dens uddannelser i ét. Dvs. at det er institutionens portofolio af uddannelser som vurderes og ikke alene f.eks. MBA.

Alene AMBA stiller krav til MBA’ens faglige indhold til MBA’en. AMBA kigger på institutionen, fakultetet, programledelsen og student engagement, adgangsbetingelser, formål og udbytte, længde af uddannelsen og helt centralt i forhold til andre akkrediteringer – krav til det faglige indhold på MBA’en. Hvis AMBA akkrediteringen skal opnås, så skal f.eks. regnskab og økonomi være indeholdt i uddannelsen. MBA i Danmark er alt muligt, desværre. Men der er måske aftagere til MBA’erne, på trods af at kvaliteten og forskellene er til at få øje på.

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
You may also like

Designet til advokathuse

Globalisering og innovation forvandler den måde, klienter engagerer sig i advokathuse. Konkurrenter melder sig fra andre brancher og evt. lande. For at få en strategisk fordel, skal advokathuse konstant forandringer organisationen – og videreudvikle advokaternes kompetencer. AVT Business School kan hjælpe dig med at strukturere sammenhængende kompetenceløsninger, der skaber værdi for jeres klienter – fra partnere, […]

Read more

The Language of Leadership

Simon LancasterSimon is one of the world’s top speechwriters. He first became a speechwriter in the late 1990s writing for members of Tony Blair’s Cabinet. He has since written speeches for the CEOs of many of the biggest companies in the world including Unilever, HSBC, Intercontinental Hotels, Rio Tinto, Nokia and Nestle. Simon is furthermore [...]
Read more