En MBA til den nysgerrige og læringsparate leder

Nysgerrighed er det, der driver os frem.  Man kan være sikker på, at nysgerrige og læringsparate  ledere efterspørges af et arbejdsmarked, der er i konstant forandring. Derfor kan det gøre en markant forskel for din karriere. Formår du at være omstillingsparat, at beholde glæden ved at lære, at være nysgerrig på ny viden og uprøvede muligheder, så er du allerede kommet langt.

I følge Harvard Business Review er de mest succesfulde ledere netop nysgerrige. At få succes afhænger nemlig ikke af at have alle svarene. Succes handler derimod om at undres og stille de rigtige spørgsmål. Det er denne tilgang, der kan bevæge din organisation fremad, og derfor er  det en egenskab AVT Business School gerne vil fremme hos de studerende igennem programmer, der er relevante, praktiske og udfordrende.

nysgerrige-og-laeringsparate-ledere

De bedste ledere er nysgerrige

Vi efterspørger nysgerrige, læringsparate studerende, fordi vi ved, at de har potentiale for at blive de bedste ledere. Det bliver de, netop fordi de tør rykke sig. De tør sætte deres overbevisninger på prøve, de tør prøve noget nyt, de tør blive klogere. Man skal kunne se tilbage og vurdere sin egen præstation som leder, ud fra de nye perspektiver man får på en MBA. For det giver netop en selvindsigt, der har en afgørende betydning for ens fremtidige lederskab.

Din nysgerrighed og læringsparathed forbedrer ikke kun dig. Disse egenskaber kan flytte hele dit team, afdeling eller organisation, fordi du stiller de rigtige spørgsmål og åbner op for en ny måde at tænke på. Derfor er det et vigtigt mindset af have. Og lige netop derfor ser AVT Business School det største potentiale hos  denne slags ledere.

Ikke blot en klassisk MBA

En MBA hos AVT Business School er ikke blot en klassisk MBA. Vores fag tilrettelægges efter de nye krav, der stilles til ledere, gennem fag som Managing Tech, Big Data & InformationDisruptive Innovation og Corporate Entrepreneurship. Fagene skal lære dig at tænke på nye måder om ledelse og din egen personlige rolle som leder. Uddannelsen passer derfor til dig, der er nysgerrig efter at lære om ledelse i et bredt perspektiv. Dig, der ikke lader dig begrænse af den erfaring du har fra tidligere uddannelser og stillinger, men som er klar til at se dine problemstillinger på nye måder.

En MBA fra AVT Business School skal være brugbar fra første undervisningsgang. Derfor lærer du ikke kun nye teorier, men udfordres til at bruge dem praktisk ved at arbejde med aktuelle problemstillinger for dig og din organisation. Dermed er der ikke langt mellem de teoretiske begreber og den konkrete udførelse af nye strategier.

 

Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
You may also like

Hvem er Raina Brands – MBA-underviser på AVT Business School

Raina Brands er en af AVT’s dygtige undervisere på vores MBA. Hun forsker i adfærd i organisationer og er Assistant Professor hos London Business School. Hun har en PhD i Management Studies fra Judge Business School, University of Cambridge, en kandidat i organisationspsykologi og en bachelor i psykologi fra Queensland University. Raina Brands udgives i en række peer reviewed […]

Read more