Mette Phillips: Rustet til forandringer

Forandringer, i måden arbejdsmarkedet vurderer kandidaters kvalifikationer, er årsagen til, at Mette Phillips har valgt at søge ind på MBA-forløbet på AVT Business School.

”Arbejdsmarkedet kræver i højere grad end tidligere, at man er universitetsuddannet. Jeg har ikke en universitetsgrad, for da jeg var yngre, så ville jeg hellere ud og have praktisk viden”, siger Mette Phillips, der er People Lead i Sitecore, hvor hun er leder for 25 medarbejdere.

En globalt anerkendt titel

Da hun startede i Sitecores afdeling i England, mærkede hun, at hendes baggrund i forsvaret ikke altid blev forstået som direkte erfaring i ledelse.

”De havde svært ved at se, at jeg havde de kvalifikationer, der skulle til. Hvis du siger at du har været leder i forsvaret, og at du har været i kamptropperne, så tror englænderne du lyver. De er nemlig ikke vant til at have kvinder i kamptropperne”, siger Mette Phillips.

Men selv i Danmark kan det også være en udfordring gøre kompetencerne forståelige for ledelsen. ”Det samme gør sig gældende herhjemme. Det er blevet mere og mere vigtigt med en universitetsbaggrund”.

MBA’en er netop som en anerkendt international titel. På globalt plan forstår alle, at når man har en MBA, er man en dygtig generalist på ledelsesområdet. Og derfor er det et særligt relevant certifikat for Mette Phillips, da Sitecores ledelse for nylig er flyttet til USA.

Forandringer i virksomheden

Der er sket store forandringer i Sitecore samtidig med at Mette Phillips er startet på AVT Business School.

”Al ledelse sidder i USA nu, hvor vi før var et dansk firma. Amerikansk ledelse er meget anderledes end dansk ledelse, og det synes jeg er utroligt udfordrende. Jeg håber, at fagene kan hjælpe mig til at håndtere forandringerne og at få en bedre position i den nye situation”, siger Mette Phillips.

Der undervises i forandringsledelse på CBA-forløbet, og det det er derfor et nyttigt fag, som Mette Phillips håber kan stille hende bedre, i forhold forandringerne i Sitecore.

”Jeg vil især gerne lære om change management. Vi som firma står overfor meget store forandringer, så jeg håber på at få værktøjer til at komme gennem på den bedst mulige måde. Jeg håber på at kunne blive klogere på spørgsmål om, hvordan vi kommer videre som virksomhed”, siger Mette Phillips, der udover Change Managemement, får fag som Disruptive Innovation, Corporate Entreprenuership og Competitive & Global Strategy, der også handler om organisationers forandringer og tilpasning til nye udfordringer.

Råd til andre, der vil begynde på en CBA

Mette Phillips har tre råd, til dem som overvejer at begynde på en MBA ”Folk skal lade være med at overtænke forløbet for meget. Nogle har tendens til at overanalysere, men det handler bare om at komme i gang”, siger Mette Phillips, der mener, at man i stedet skal gøre forløbet mere overskueligt ved at tænke micro goals ind i forløbet fremfor at have hele MBA’en som ét stort mål.

Dernæst mener hun, at det er vigtigt at sætte familien godt ind i forløbet ”Hvis man har en familie, er det vigtigt, at de er indforståede med, hvad der er man går ind til. Det er helt sikkert vigtigt at have støtten hjemmefra, så man skal sætte dem ind i, hvad målet med uddannelsen er. Jeg er selv så heldig, at jeg har en mand, der støtter mig og henter i børnehaven”, siger Mette Phillips, der har et barn på tre år og får hverdagen til at hænge sammen ved at planlægge grundigt, hvornår hun skal håndtere arbejds- og studieopgaver.

Et sidste råd fra Mette Phillips er, at få bekræftet støtten fra virksomheden ”Sørg for at få den rigtige støtte fra firmaet. Både den økonomiske støtte, men også om de har tiden til at støtte dig i uddannelsen, for det giver mere værdi, at man får ressourcerne og adgang for at kunne skrive opgaverne”, siger Mette Phillips, som håber at CBA’en kan hjælpe hende med at bevæge sig fremad i karrieren.

Læs mere om Executive CBA – første del af MBA’en.

Læs mere om Executive MBA

You may also like

Hvad er digitalisering?

Digitalisering handler overordnet om, at bevæge sig tættere på, at blive en digital arbejdsplads samt at imødegå en digital transformation. Endvidere handler det om, at skabe nye digitale indtægtskilder i processen. Digitalisering omtales ofte også som digital transformation. Digitalisering er blevet det helt store buzzword. Der tales om, at virksomheder skal digitaliseres og at det […]

Read more

The Most Underrated Skill in Management

The Most Underrated Skill in Management...Den mest undervurderede kompetence indenfor ledelse, er evnen til at opstille den rigtige problemformulering. Organisationer og forretningsmodeller er under konstant forandring. Dette betyder for de fleste ledere, at de hele tiden skal forholde sig til nye problemstillinger, som skal løses - hurtigt. Mange ledere har tendens til at springe direkte [...]
Read more