News and Blog

Raina Brands: Employee Engagement

CoursesNewsProfessor

Raina Brands: Employee Engagement

En medarbejders oplevelse er styret af dennes engagement og omvendt. Manglende engagement skaber dårlige oplevelser, og dårlige oplevelser gør medarbejderen uengageret.

Af Nikolaj Henum
”Engagement” er et begreb, der fylder meget i virksomhederne i dag, og der gøres en stor indsat for at engagere medarbejdere, så de får en god oplevelse, fra de bliver onboarded, mens de er i virksomheden og til de en dag forlader den igen. Men det er en knivskarp balance, når man arbejder med ”employee engangement,” fortæller Raina Brands, der er Assistant Professor ved UCL School of Management og tilknyttet AVT Business School, hvor hun underviser danske topledere i faget ”Leading People and Organizations”.
“Det er en leders fornemste opgave at motivere medarbejderne, så de bliver engagerede og dedikererede i forhold til de opgaver, som de skal løse. Engagement kan ses som kilen til, at medarbejderne får en god oplevelse – og dermed i sidste ende til at virksomheden bliver i stand til at skabe en god forretning. Når man taler om engagement i virksomhedsregi, så handler det ikke bare om at skabe en situation, hvor medarbejderne med glæde lægger masser af gode arbejdstimer i jobbet. Det handler mindst lige så meget om at gøre det muligt for medarbejderen at identificere sig med det, de laver, og føle, at det giver god mening for dem. Det er med som meget andet: Hvis der er noget, man brænder for, og som giver mening for en, så er man også mere interesseret i at involvere og engagere sig”, forklarer hun.
Men hun tilføjer samtidig, at der også kan være en bagside ved et stort engagement, og hun giver et eksempel på, hvordan især visse brancher skal være opmærksomme på dette:
– Engagement har også en bagside, som man som leder skal være opmærksom på, nemlig udbrændthed. Vi så det mange steder verden over under pandemien, hvor sundhedspersonale i form af læger og sygeplejersker var så dedikerede, at de glemte sig selv, og mange endte med at gå ned med stress og så videre. Det var selvfølgelig en ekstraordinær situation, men det er også et eksempel på, hvordan engagement kan udvikle sig i en skæv retning, advarer Raina Brands.
Følelsesmæssigt engageret

Raina Brands peger samtidig på, at nogle brancher er mere udsatte end andre – og det er der en god forklaring på”, siger hun.

– Man kan brænde ud i alle fag, hvis man engagerer sig for meget, og når man engagerer sig i noget, så sker det ofte også på det følelsesmæssige plan, og derfor er det også særligt i de brancher, hvor man arbejder med mennesker og kommer dybt ind i andres problemer, at det går galt. For så kan man have svært ved at slippe tøjlerne og abstrahere fra det, når man kommer hjem, og på den måde kan ens arbejde og privatliv ende med at blive svære at skille ad, forklarer hun.

“Faktum er at virksomheder altid er på jagt efter nye, gode medarbejdere, og ingen ønsker uengagerede medarbejdere, der ikke involverer sig i deres arbejde”, påpeger hun.

“Som leder er man selvfølgelig begejstret for de engagerede medarbejdere, for det er også typisk dem, som leverer et godt stykke arbejde, og som involverer sig i jobbet. Men som leder skal man også huske at lade medarbejderne koble af, så de får mulighed for at lade batterierne op, og det gælder især, hvis de er meget følelsesmæssigt engagerede. Jo mere engageret, man er, jo vigtigere er det, at man har en ventil, hvor man kan stresse af og komme af med alt det, man har absorberet emotionelt via jobbet”, råder hun.

Medarbejderne skal kunne se sig selv i virksomhedens purpose

“Ledigheden er rekordlav for øjeblikket, og det stiller i den grad krav til virksomhederne i forhold til at skabe engagement og give medarbejderne gode oplevelser. Af samme grund er det meget vigtigt, at man arbejder aktivt med sine værdier og har en tydelig kommunikation omkring det”, mener Raina Brands.

“Vi befinder os tydeligvis på arbejdstagers marked lige nu, og det stiller store krav til virksomhederne om at skabe gode rammer og betingelser for medarbejderne. Hvis man skal tiltrække og fastholde de gode medarbejdere i et marked, hvor der er stor efterspørgsel efter deres kompetencer, så er det meget vigtigt, at man har nogle tydelige værdier og et klart defineret formål, og at der bliver lagt vægt på kommunikationen af de ting”, fortæller hun.

– Medarbejderne skal kunne se sig selv i det, de gør, og identificere sig med det. Hvis medarbejderne oplever, at de gør en forskel via deres arbejde, så er fundamentet for engagementet skabt, og i den forbindelse spiller den enkelte leder en væsentlig rolle i forhold til kommunikationen, fortæller Raina Brands.

Teams

Engagement handler i høj grad om, hvordan du sammensætter dine teams, og det skal ske med afsæt i de enkelte medarbejdere, fortæller Raina Brands.

– For at skabe engagement er det helt afgørende, at man får sammensat de rette teams, hvor alle de involverede spiller hinanden bedre. Det gør man ved at tage afsæt i de enkelte medarbejdere. Man skal gå ind og kigge på, hvad det er for nogle specifikke ting, der gør det muligt for den enkelte medarbejder at trives med sit arbejde og engagere sig i det, alt imens han eller hun hele tiden spiller sine omgivelser bedre, forklarer hun.

Sådan skaber du engagerede medarbejdere:
Purpose
Det er ikke nok bare at sige til medarbejderen, at ”nu er dette dit purpose, som du skal arbejde ud fra,” for det vil sjældent virke i sig selv. I stedet skal lederen arbejde aktivt på at skabe nogle rammer, hvor medarbejderen selv føler, at virksomhedens purpose harmonerer godt med hans eller hendes egne værdier.
Værdier og kommunikation
Vær tydelig omkring dine værdier og fortæl hvorfor og på hvilken måde, den enkelte medarbejder gør en stor forskel. Hvis vi som medarbejdere føler, at vi bidrager til noget meningsfyldt, så vil det automatisk skabe et større engagement hos os.
Teams
Tænk over de teams, du sammensætter, og skab de bedste betingelser for at de kan spille hinanden bedre. Det gør du blandt andet ved at tage afsæt i den enkeltes behov.

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School