News and Blog

Harvard Professor: CEO’ens storhedstid er forbi – teams bør styre

CoursesNewsProfessor

Harvard Professor: CEO’ens storhedstid er forbi – teams bør styre

Det bør ikke være en topstyrende CEO, der har ansvaret i selskaber, men derimod et bredere ledelsesteam, der har det overordnede ansvar for ledelsen, mener Ruth Wageman, Harvard Professor, der gennem sin forskning har opstillet seks forhold, der skal guide de rette ledelsesteams på plads i organisationen.

Building Leadership Teams
Tiden for den store hierarkiske administrerende direktør er forbi. Hvis de store virksomheder skal være førende i en stadig mere sammenhængende verden under konstant forandring, bør den fremadrettede ledelse af de store virksomheder snarere finde sted i teams.
Tiden for den store hierarkiske administrerende direktør er forbi. Hvis de store virksomheder skal være førende i en stadig mere sammenhængende verden under konstant forandring, bør den fremadrettede ledelse af de store virksomheder snarere finde sted i teams.

“Intet menneske kan stå alene med udfordringerne i de store virksomheder. Dette betyder ikke, at vi ikke skal have dygtige og fremsynede administrerende direktører, som mange af virksomhederne har nu, men det betyder, at stærke ledelsesteam skal være på plads for at se muligheder og trusler for virksomheden – og for at opnå en stærk bæredygtig ledelse”

Manglende organisering, strategi og effektivitet blandt ledelsesteams
Wageman fortæller, at mange større selskaber har deres ledelsesteams på plads, og at der er succesfulde eksempler, men at mange ikke er organiseret på rette vis, ikke har den rette strategi og ikke arbejder effektivt sammen, og dermed ikke opnår virksomhedens ønskede resultater. Wageman påpeger:

”Start med spørgsmålene – hvorfor har vi brug for et ledelsesteam og hvem kan bidrage til det, og har de personer det rette selskabsperspektiv? Det er de fundamentale ting”

The 6 Team Conditions
Ruth Wageman er en af de mest fremtrædende profiler inden for forskning i ledelse og er især kendt for modellen ‘The 6 Team Conditions’.
Gennem arbejdet med de ”6 Team Conditions” har Wageman identificeret en række områder, hvorpå et selskab kan skabe succesfulde ledelsesteams, og som kan medføre den optimale ledelse af et selskab – baseret på teamledelse. I 2008 foretog Wageman og hendes team en undersøgelse blandt 127 senior leadership teams fra store selskaber verden over. Resultaterne viste at under 25% af de 127 senior leadership teams var fremragende teams og scorede alle højt på de ‘The 6 Team Conditions’.
Wagemans seks succeskriterier for ledelsesteams er delt ind i to hovedgrupper – the essentials og the enablers: De essentielle faktorer og katalysatorerne.
De essentielle faktorer
De essentielle faktorer er henholdsvis, Right People, Real Team og Compelling Purpose.
Heri ligger, at et team med de rette personer har det udvalg af perspektiver, der skal til for at klare arbejdet og har de færdigheder – herunder team-færdigheder – til at bringe disse perspektiver i spil. Teamet skal være i besiddelse af den rette holdånd og være et tæt forbundet og langsigtet team. Sidstnævnt er det vigtigt, at teamet altid har et overbevisende formål, der fører teamet i den samme og holdorienterede retning.
Katalysatorerne skal være på plads
For at selskaber kan opnå udbytte af et ledelsesteam, og for at et team kan blomstre, er det også af essentiel karakter at en række ‘enablers’ – katalysatorer – er på plads i selskabet.
‘Sound structure’ – en velfunderet struktur – er første katalysator og skal være på plads for at ledelsesteamet kan udføre sit arbejde. Fx. skal teamet holdes lille nok til at arbejdet kan glide hensigtsmæssigt og desuden bør der udarbejdes en række normer for teamet.
‘Team-coaching’ er næste katalysator, der påpeger, at et veldesignet team gavner af coaching, som hjælper teamet med at få størst udbytte ud af deres tilgængelige ressourcer.
Tredje katalysator er ‘Interne understøttende forhold’ i selskabet, hvortil Wageman påpeger:

”Strukturer og systemer i selskabet kan enten understøtte eller spænde ben for et godt samarbejde i teamet, og det handler om, at få teamet så godt fra start som muligt”.

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School