News and Blog

Strategiarbejdet er altafgørende for succes

CoursesExecutive MBAProfessor

Strategiarbejdet er altafgørende for succes

Hvorfor har nogle virksomheder mere succes end andre? Det handler ofte om virksomhedernes strategi og om måden, vi arbejder med strategien på.
Planlægning og eksekvering af strategien er afgørende for, om en virksomhed får succes. Du kan have et fantastisk produkt og befinde dig på et unikt marked, men fejler du i forhold til det strategiske arbejde, så bliver det op ad bakke, og succes bliver meget sværere at opnå, fortæller Susan Lynch, der er professor i strategi og har mange års erfaring fra McKinsey.

»Når man arbejder med strategien i en virksomhed, er man helt inde i dennes inderste kerne, og indholdet, formen og ikke mindst måden, du eksekverer strategien på, er ekstremt vigtig for en virksomheds succes,« fastslår Susan Lynch og påpeger desuden, at særligt rollefordelingen mellem topledelsen og bestyrelsen er vigtig.

»Det er så vigtigt, at man har en helt klar rollefordeling i forhold til det strategiske arbejde. Topledelsens fornemste opgave er at designe, eksekvere og evaluere på strategien, mens bestyrelsens opgave er at udfordre topledelsen og spørge ind til de udfordringer, man kan blive mødt med i forbindelse med eksekvering af strategien,« forklarer hun.

Inden en strategi kan blive implementeret i virksomheden, skal den præsenteres for bestyrelsen. Og netop den præsentation kan ifølge Susan Lynch vise sig særdeles værdifuld og brugbar. Det er meget vigtigt, at man præsenterer strategien på den rigtige måde, så man ikke pludselig står tilbage med spørgsmål, som er blevet afdækket, og spørgsmål, som man ikke er i stand til at svare på.

»For topledelsen ligger der en utrolig stor værdi i at skulle præsentere strategien for bestyrelsen, for på den måde bliver man mødt med forskellige scenarier, som eventuelt kan opstå i forbindelse med eksekveringen. Derfor er det også utroligt vigtigt, at topledelsen præsenterer strategien på den rigtige måde – og ikke mindst at det hele er forberedt til fingerspidserne,« forklarer Susan Lynch og tilføjer:

»Ofte er det jo sådan, at de personer, der er repræsenteret i bestyrelsen, har erfaring med enten lignende eller komplimentære forretningsområder, og den sparring, man kan få her, kan være yderst værdifuld – ikke mindst i lyset af, at de har prøvet det før,« siger hun.

Diversiteten i en bestyrelse – et stort aktiv for strategien
Susan Lynch mener, at en høj grad af diversitet udgør en stor fordel for virksomheden – og derfor også er noget, som topledelsen bør drage nytte af.

»Når man har udarbejdet en strategi og står over for at skulle præsentere den for bestyrelsen, så er det altafgørende at gøre det på den rigtige måde. Herunder er det altid en god idé at kende de respektive bestyrelsesmedlemmers baggrund og specialistområder. Når du kender dem, kan du for eksempel opstille forskellige spørgsmåls-scenarier og forsøge at afdække disse så vidt muligt på forhånd,« råder Susan Lynch.

»Strategien skal præsenteres kort og præcist, og så skal der naturligvis ligge en supplerende og dybereliggende underbygning af strategien – med hørende forklaringer på forskellige områder,« tilføjer hun

Susan Lynch har base i Boston, er professor i strategi ved INSEAD og tilknyttet AVT Business School, hvor hun underviser på Executive CBA/MBA uddannelsen i faget strategi. Susan Lynch har en ph.d. i strategisk og international ledelse fra London Business School.

Susan Lynch har undervist på mange af verdens førende business-skoler og har også erfaring med at lede og designe strategiudviklingsprogrammer målrettet Fortune 500-organisationer og førende regeringsinstitutioner. Forud for sin karriere som forsker var Susan i syv år tilknyttet McKinsey som konsulent.

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School