News and Blog

Succes skabes gennem corporate entrepreneurs

Executive MBALederuddannelse

Succes skabes gennem corporate entrepreneurs

Disruption er i disse år som bekendt et af de mest brugte ord på de danske ledelsesgange. For nogle er ordet forbundet med frygt og usikkerhed, mens det for andre er forbundet med muligheder. De der ser muligheder, er ofte virksomheder, der har fokus på corporate entrepreneurship, mener Pablo Martin de Holan, professor hos IE Business School.
Pablo Martin de Holan var gæsteforelæser på MBA skolen AVT Business School i faget ´On Becoming an Entrepreneurial Manager’. Dansk HR tog en snak med professoren om corporate entrepreneurship, og hvorfor det er væsentligt at have fokus på dette i fremtiden.
Hvad kendetegner corporate entreprenante virksomheder?

»Corporate entreprenante virksomheder er typisk dem, der giver medarbejderne tid og ressourcer til fordybelse med henblik på, at de skal komme op med nye idéer og løsningsmodeller. Det er også virksomheder, der tillader medarbejdere at fejle og ikke mindst tildeler medarbejdere opgaver, som de kan udvikle sig i – og måske ikke helt har styr på i begyndelsen,« siger Pablo Martin de Holan.

Hvordan tiltrækker man entreprenante medarbejdere?

»Hvis en virksomhed er kendt for at agere entreprenant i markedet, som eksempel Google, og hvis ledelsen handler derefter, så er man i stand til at tiltrække disse profiler, men tillader man eksempelvis ikke fejl og giver man ikke medarbejdere tid i en kreativ proces, så er man heller ikke i stand til at tiltrække entreprenante medarbejdere.«

Findes der i dag virksomheder, som du mener ikke entreprenante, og hvorfor er de ikke det?

»Der findes masser af virksomheder i dag, der ikke er entreprenante, og det skyldes ikke mindst, at de er meget kortsigtede – de afsætter ikke den fornødne tid, fordi de konstant har fokus rettet mod kortsigtede resultater – hvis du hele tiden har fokus rettet på, hvordan du kan skabe et bedre næste kvartalsresultat, så giver du ikke ledelse eller medarbejdere mulighed for at tænke på, om man eventuelt kan gøre tingene anderledes.«

Kan der ikke være en risiko ved kun at tiltrække innovative og entreprenante medarbejdere?

»Det er altid en balancegang, og når alt kommer til alt, så handler det jo om, hvad der leveres på bundlinjen. Man kan naturligvis ikke have en organisation bestående kun af entreprenante medarbejdere, for så går det helt sikkert galt. Man skal også have for øje, at entreprenante og kreative medarbejdere også skal ledes anderledes i forhold til processer og deadlines.«

Hvordan skal fordelingen blandt medarbejdere være?

»Man kan ikke sige, at det optimale vil være en halvt af hver, budskabet er dog, at skal en virksomhed udvikle sig, så skal der gives plads til corporate entrepreneurship. Der er masser af eksempler på virksomheder, der er alt for innovative og bukker under for det. Det handler om, at innovation skal skabe værdi for virksomheden.«

Arbejdsmarkedet går i retning af et stigende antal freelancere og folk tilknyttet som contractors, hvordan vil det få indflydelse på virksomhedernes evne til at tiltrække entreprenante medarbejdere?

»Jeg tror, at der altid vil være plads til folk, der ønsker at arbejde med corporate entrepreneurship, og det skyldes ikke mindst den risiko, der er forbundet hermed. Er du eksempelvis en del af en start-up, er du naturligvis entrepreneur, men her er din personlige risiko også større set i forhold til, hvis du er beskæftiget med entrpreneurship i en større organisation.«

Er der nogle lande, hvor virksomheder er mere entreprenante?

»Jeg vil ikke dele det op i lande. Vi lever i dag i en global verden, men der er regioner, hvor der er en større penetration af virksomheder, der er gode til corporate entrepreneurship, og det er eksempelvis Singapore, Silicon Valley, Berlin, Barcelona, Madrid, etc.«

Teknologien har i dag en stor indvirkning på forskellige markeder og ses af nogle som en form for disruption i forhold til, hvordan et marked udvikler sig – hvordan ser du på det i forhold til disruption?

»Teknologien i dag kan ikke stå alene, og der skal folk både til at udvikle og håndtere denne, og her udgør corporate entrepreneurship en væsentlig faktor, for det er dem, der formår at udvikle og anvende teknologien mest optimalt, som står med de bedste kort på hånden i fremtiden.«

Kan man træne medarbejdere til at blive mere entreprenante?

»Man kan ikke træne medarbejdere, så de bliver en ny Steve Jobs, ligesom man ikke kan træne en sanger til at synge som Pavarotti, men man kan ved hjælp af processer og metodikker træne folk til at blive mere entreprenante, ligesom man kan implementere nogle modeller, der får medarbejdere til at tænke i anderledes løsninger. Vi har alle en grad af entrepreneurship i os – det handler bare om at få den frem og ikke mindst gøre brug af den i forskellige anliggender.«

Tror du, at virksomheder vil få mere fokus på corporate entrepreneurship i fremtiden?

»Det tror jeg helt sikkert, og det skyldes ikke mindst, at mange markeder i disse år bliver disrupted. Tesla har bevæget sig ind på bilmarkedet, Uber på taximarkedet, Airbnb på hotelmarkedet – virksomheder er nødsaget til at tænke anderledes forhold til tidligere og dermed give plads til corporate entrepreneurship.«

Af Nikolaj Henum
Pablo Martin de Holan

Dean Graduate Studie and Research, MBSC Saudi Arabia
Professor IE Business School og gæsteforelæser på AVT Business School
Taler på Tedtalk og forfatter til flere artikler om corporate entrepreneurship

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School