News and Blog

The Most Underrated Skill in Management

CoursesProfessor

The Most Underrated Skill in Management

The Most Underrated Skill in Management…
Den mest undervurderede kompetence indenfor ledelse, er evnen til at opstille den rigtige problemformulering. Organisationer og forretningsmodeller er under konstant forandring. Dette betyder for de fleste ledere, at de hele tiden skal forholde sig til nye problemstillinger, som skal løses – hurtigt. Mange ledere har tendens til at springe direkte i “løsnings-mode” uden helt at have den logiske forståelse af, hvorfor et givent problem egentlig er opstået.
Så inden du kaster dig selv og din organisation ud i næste forandrings-proces, er det afgørende at kunne svare tydeligt på spørgsmålet “What problem are we trying to solve?”
Hvem er Don Kieffer?
Don Kieffer underviser hos AVT Business School i faget ‘Dynamic Work Design’. Don er tidligere Vice President hos Harley-Davidson men er i dag tilknyttet den amerikanske business school, MIT, og har specialiseret sig i at undervise ledere i, hvordan de kan udarbejde en klar problemformulering og en struktureret tilgang til problemløsning, som kan styrke både processen og det endelige resultat. Han er medforfatter på artiklen: ‘The Most Underrated Skill in Management’ fra MIT Sloan Management Review. I denne artikel, som du finder via linket nedenfor, giver han viden og konkrete værktøjer til, hvordan du kan “scope” og konkretisere problemstillingen i din næste forandrings-proces.
De fire klassiske fejl
I artiklen opstilles der fire fejl, der ofte forekommer, når man forsøger at løse en problemstilling:
1. Manglende definition af problemet. Ofte bliver vi så ihærdige efter at løse problemet, at vi ubevidst kommer til at antage, at alle i organisationen allerede er enige om, hvad problemet er, hvilket desværre ofte bliver et benspænd, da en sådan klarhed sjældent forekommer.
2. En anden hyppig fejl der opstår er, at vi ubevidst forsøger at diagnostisere problemet eller udarbejde løsningsforslag uden at have overvejet roden til problemet, hvilket ofte ender ud i, at problemet forøges eller på sigt gentages.
3. De løsninger der udarbejdes, er ofte tilbøjelige til at fremstå som mål, hvori vejen dertil er udeladt, fx ‘Vi skal forbedre vores brand’, eller ‘Vi er nødt til at øge vores salg’. Løsningerne bliver dermed så udefinerede og uhåndgribelige og kan ende med, at medarbejderne har svært ved at se, hvornår målet er opnået, og dermed hvilken effekt deres arbejdsindsats har haft af betydning, hvilket virker demotiverende.
4. Ofte er problemformuleringerne for brede, hvilke fører til store, ressourcekrævende og langsomme initiativer. Det handler derfor om at opdele store problemer i mindre “bidder”, der ved hjælp af specifik manifestation, hurtigt og effektivt kan løses, hvilket øger både læring og engagement hos dig og dine ansatte.
Brug Visual Management ’to get things done’
Don Kieffer er ekspert indenfor Visual Management. For at løse problemer i teams og sikre at alle medarbejdere er ”on the same page”, findes der mange forskellige metoder til at sikre den fælles fremdrift. Har du et specifikt projekt, hvor det er vigtigt hele tiden at være opdateret på fremdriften, kan du få inspiration fra nedenstående matrix.
De gule post-its skal ses som de ‘actions’, der uddeles til de forskellige medlemmer i et team. Dermed er gruppen hele tiden indforstået med, hvilke opgaver man hver især har ansvaret for, hvorledes de skal prioriteres, samt hvilke deadlines der er herfor. Ved brug af denne model, skabes der dermed et konstant overblik over projektets status og fremdrift.
Finding Direction in a Crisis
I forbindelse med som corona-krisens nedlukning af arbejdspladser, afholdte vi tidligere et webinar med Don, hvor han forklarer nærmere om denne form for visual management. Han giver også andre fifs til, hvordan man sikrer retning og sikrer “Getting things done” i turbulente tider. Du kan se webinaret her.
Get a feel for Don Kieffer
Hør Don fortælle om faget ‘Dynamic Work Design’, som han underviser i på AVT. Faget indgår på CBA – Purpose, People & Performance, men kan også læses som enkeltfag til oktober 2021.

Free Events

Masterclass

A Leadership Mindset to Connect Strategy and Purpose

Strategy professor at INSEAD, Susan Lynch

Keep yourself updated on the free events at AVT Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School

Free
Events

Keep Yourself Updated on the Free Events at Avt Business School